Stödprogram för anhöriga i gruppformat

Information om studien – "Utvärdering av ett stödprogram i gruppformat för närstående till personer med alkoholproblem"

Är du närstående till någon som dricker för mycket och vill få förbättrad livskvalitet och ökad möjlighet att påverka den som dricker att minska sin alkoholkonsumtion och söka vård? Vi erbjuder en etablerad form av anhörigstöd, men nu i gruppformat inom ramen för en forskningsstudie. Studien genomförs av erfarna behandlare vid Riddargatan 1 – mottagningen för alkohol och hälsa, Beroendecentrum Stockholm. Du kan delta oavsett var du bor i Sverige. Alla gruppträffar i stödprogrammet sker via videolänk. En förutsättning för deltagande är att både du och personen med alkoholproblem är över 18 år. Är du intresserad? Mejla en intresseanmälan med rubrik ”CRAFT i grupp” till vår studiekoordinator marie.illerbrand@sll.se för mer information. Kom ihåg att ange ditt namn och ett telefonnummer där vi kan kontakta dig under dagtid. Vi hör av oss inom fem arbetsdagar.

Bakgrund

Det är vanligt att anhöriga till personer med alkoholproblem upplever negativa konsekvenser och ofta har behov av stöd och hjälp i sin situation. Många studier har visat att individer som får hjälp med sina alkoholproblem ökar sina möjligheter att förbättras. Närstående kan påverka den som dricker att snabbare söka vård och minska sin alkoholkonsumtion. Stödprogrammet CRAFT (Community Reinforcement Approach and Family Training) är baserat på kognitiv beteendeterapi och syftar till att hjälpa närstående till förbättrad livskvalitet och ökad möjlighet att påverka den som dricker att minska sin alkoholkonsumtion och söka vård.

Vad utvärderas?

I den här studien utvärderas ett stödprogram för anhöriga till personer som har alkoholproblem, programmet ges i gruppformat. Programmet som utvärderas är inte tidigare utvärderat i Sverige i gruppformat.

För vem passar studien?

Studien vänder sig till dig som är närstående till någon som dricker för mycket och vill ta del av anhörigstöd i grupp. Både du och personen med alkoholproblem ska vara över 18 år. Gruppsessionerna sker via videolänk så det krävs att du har en pålitlig internetuppkoppling.

Vilket stöd erbjuds?

Deltagare i studien kommer att slumpvis fördelas till att antingen ta del av stödprogrammet direkt, eller till att vänta i nio veckor innan de får ta del av stödprogrammet. Detta innebär att, om du deltar i studien, kommer du få ta del av det stödprogram som utvärderas. Studien genomförs via Riddargatan 1 och huvudman för studien är Beroendecentrum Stockholm (SLSO).

Rekrytering av deltagare pågår

Är du intresserad och tror att studien kan passa dig, mejla vår studiekoordinator för mer information: marie.illerbrand@sll.se Ange rubriken ”CRAFT i grupp” och kom ihåg att ange ditt namn och ett telefonnummer där vi kan kontakta dig under dagtid. Vid frågor eller funderingar, kontakta forskargruppen: Marie Illerbrand, studiekoordinator. Marie.illerbrand@sll.se Anders Hammarberg, docent, ansvarig forskare. anders.hammarberg@ki.se