Hur påverkar hög alkoholkonsumtion hälsan?

Alkoholen når alla organ och påverkar i stort sett hela kroppen, både in- och utsidan. Enligt Världshälsoorganisationen, WHO, finns det mer än 60 sjukdomar som har samband med hög alkoholkonsumtion. Människor behöver inte vara alkoholberoende för att råka ut för alkoholrelaterade sjukdomar; även måttlighetsdrickare drabbas.

Hjärnan

Redan små mängder alkohol gör att du får sämre omdöme, tankeförmåga, minne och reaktionsförmåga. Du sover sämre och känslorna påverkas. Vid mycket hög och långvarig konsumtion krymper hjärnan och du kan drabbas av epileptiska anfall, demens eller andra hjärnsjukdomar.

Depression

Risken att drabbas av depression ökar starkt vid hög alkoholkonsumtion. Hälften av alla självmord i Sverige är alkoholrelaterade.

Hjärtat och kärlen

Lågt till måttligt alkoholintag har inga uppenbart skadliga effekter på hjärta och kärl. Att dricka stora mängder alkohol medför dock risk för skador. Pulsen och blodtrycket ökar när du dricker alkohol. Risken för hjärtarytmier av olika slag ökar, exempelvis förmaksflimmer. Alkoholkonsumtion kan inte rekommenderas för att förebygga kranskärlssjukdomar.

Graviditet

Fertiliteten minskar vid hög alkoholkonsumtion både hos kvinnor och hos män. Foster påverkas om modern dricker alkohol under alla delar av graviditeten, men särskilt i den första fasen – även innan hon säkert vet att hon är gravid. Är du kvinna och är gravid eller planerar att bli är det bäst att avstå helt från alkohol.

Levern

Alkohol är en vanlig orsak till fettlever, hepatit och skrumplever och ökar risken för levercancer.

Huden

Hög alkoholkonsumtion ökar risken för eller förvärrar psoriasis, eksem och andra hudbesvär.

Magen

Hög alkoholkonsumtion ökar risken för magkatarr och sur mage.

Skelettet

Hög alkoholkonsumtion ökar risken för benskörhet och gikt.

Blodet

Alkoholen hämmar benmärgens förmåga att bilda blodkroppar och kan leda till blodbrist.

Infektioner

Genom alkoholens effekt på benmärgen påverkas de vita blodkroppar som ska skydda kroppen från infektioner. Detta leder till fler infektioner, exempelvis upprepade och långdragna förkylningar.

Cancer

Alkohol ökar risken för cancer i flera organ. Klara samband finns till cancer i mun och svalg, levercancer, bröstcancer och tjocktarmscancer.

 

Vilka andra risker finns det med att dricka mycket alkohol?

 

Olyckor

Då man är berusad av alkohol tar man större risker. Varje år dör ca 3000 personer i olyckor i Sverige. I ungefär en tredjedel finns alkohol med i bilden. Personer som i vanliga fall är låg- eller måttlighetsdrickare, men då och då dricker sig berusade, står för en stor del av olyckorna.

Våld

Enligt brottsstatistik så är en stor del av både misshandel och andra våldsbrott relaterade till alkoholkonsumtion hos förövaren och/eller hos offret.

Relationsproblem

Hög alkoholkonsumtion kan göra att relationen och kommunikationen med närstående blir sämre. Över en miljon människor i Sverige som lever nära någon som dricker för mycket uppger att de har påverkats negativt.