Hitta annan hjälp

Stöd via internet är hjälpsamt för många som vill ändra sina alkoholvanor samtidigt som det ibland kan vara bra med ytterligare stöd i sin förändring. Om du känner att du vill utforska vad som finns har vi samlat mottagningar på en karta. Dessa är främst inom kommun och landsting.

Öppna kartan i ett eget fönster

Kartan visar mottagningar och resurser över hela landet dit du kan vända dig om du upplever att du har problem med din alkoholkonsumtion. Ibland finns även stöd för dig som är anhörig på samma mottagning. Tryck och dra för att flytta eller dubbelklicka på kartan för att zooma in till det område där du finns.

De flesta av dessa enheter ska kunna ta emot dig utan kostnad eller till patientavgift så länge du bor eller vistas i deras upptagningsområde. För att få hjälp på behandlingshem och många privata öppenvårdsverksamheter behöver man först ha ett beslut om bistånd eller en remiss (om du inte betalar för behandlingen helt privat)

Olika verksamheter kan hjälpa till med lite olika saker

Landstinget ansvarar för den medicinska vården. Kommunerna har det yttersta ansvaret för att du ska få det stöd och den hjälp du behöver, exempelvis när det gäller boende och icke-medicinsk behandling.

  • Ett sätt att börja är att prata med en läkare på din vårdcentral. Eller med företagshälsovården, om du har tillgång till en sådan. De kan hjälpa din med att bedöma dina problem och samband med dina övriga levnadsvanor eller eventuella hälsoproblem. Ibland kan de även ge stöd i att komma igång med att förändra dina vanor eller hjälpa till med medicinering som lindrar sug efter alkohol.
  • Du kan även vända dig till en alkoholmottagning eller beroendemottagning inom landstinget. Beroendevården (som ibland är organiserad tillsammans med psykiatrin) kan hjälpa till med specialistbedömningar av alkoholproblem och beroende, olika typer av behandlingsinsatser i öppenvård som samtalsbehandling, gruppbehandling, terapeut- eller läkemedelsstöd samt medicinsk vård i form av avgiftning eller abstinensbehandling.
  • I många delar av Sverige får en vända sig till kommunen för att få behandling. Ibland via mottagningar dit du kan söka dig direkt och ibland i form av utredning och beslut om bistånd hos en annan vårdgivare. Din kommun har alltid en skyldighet att hjälpa dig att hitta behandling eller stöd.

Landstingen och kommunerna ska samverka när det gäller vård och behandling av beroende, missbruk eller skadligt bruk av alkohol. Det innebär ibland att det finns gemensamma mottagningar där både sjukvårds- och socialtjänstpersonal arbetar. Du har dock rätt att välja vilka du vill ha kontakt med och de får inte dela information om dig utan ditt samtycke.

Du kan alltid ringa innan och fråga vad du kan få hjälp med i din situation. Om du känner dig osäker kan du ringa anonymt.

Vad är bra behandling?

En bra behandling för alkoholproblem ska ha som syfte att förändra alkoholkonsumtionen och då jobba konkret med just den.

Det är också viktigt att den behandling som utförs sker enligt en vedertagen metod vars effekter har undersökts i forskning (eller som ingår i pågående forskning om det är en ny metod). Om du är mer intresserad av forskningen kring olika metoder så kan du kolla socialstyrelsens råd. Vanliga metoder för samtalsbehandling är MET, KBT eller 12-steg. En ordentlig bedömning eller läkemedel kan också vara till hjälp för många.

Det är även viktigt att metoder som används passar dig och den situation du är i. Det kan ibland vara svårt att avgöra hur det kommer att fungera innan en har börjat. Om du tar någon form av hjälp, använder de metoder som ingår och det inte leder till att din alkoholkonsumtion förändras så är det klokt att prata med din vårdgivare om hur hjälpen kan justeras för att bättre passa dig.

Alkohollinjen

Alkohollinjen erbjuder kostnadsfri rådgivning per telefon. Det går att ringa från hela landet och du som ringer kan vara anonym. Ring 020-84 44 48.
Läs mer : www.1177.se/Fakta-och-rad/Mer-om/Alkohollinjen

Självhjälpsgrupper

Många upplever att de har haft stor nytta av att träffa andra människor i en liknande situation hos självhjälpsgrupper för människor med alkoholproblem (som AA eller Länkarna). Även om dessa organisationer inte erbjuder en professionell kontakt så är det många som uppger att de har varit av stor vikt då de velat förändra sin situation.

Akut hjälp

- Har du nyligen slutat dricka och har abstinens?
- Känns det som att du bara vill dö eller funderar du på självmord?
- Blir du utsatt för hot eller våld av någon nära dig

Abstinens

Du som läser det här upplever kanske obehagliga och skrämmande symtom. Möjligen har du minskat ner på din alkoholkonsumtion eller upphört att dricka efter en period av mycket alkohol. Det som ofta sker är att alkoholens aktiverande kraft kvarstår några dagar vilket leder till att kroppen och hjärnan hamnar i ett överaktivt tillstånd. Ofta börjar abstinenssymtom bli tydliga inom första dygnet av alkoholfrihet eller minskat intag.

Om du upplever starka skakningar – du kan inte hålla ett fullt glas utan att spilla, kraftiga svettningar och värmekänslor, kräkningskänslor efter varje gång du ätit, brist på aptit eller rädsla för att äta, förvirring – du förlorar till exempel tidsuppfattningen eller har svårt att uppfatta var du är, hallucinationer – du hör, ser eller känner saker som inte finns där är det mycket viktigt att du kontaktar akut vård. Ring 112 eller ta hjälp att komma till akutsjukvård.

Även om du inte druckit stora mängder alkohol kan du få abstinensbesvär när du skär ner. Oro, skakiga händer, svettningar eller sömnsvårigheter, till exempel. Symptomen är obekväma, men varar inte särskilt länge och är inte värre än en influensa. Kanske undrar du om det finns något du kan göra själv för att lindra dina besvär? Du behöver lugn, sömn och bra mat just nu, det är också bra om du har någon som kan vara med dig eller stötta på annat sätt.

Att trappa ner på egen hand kan vara vanskligt. Det är svårt att veta hur man ska dosera och risken för återfall är stor då tankarna på olika sätt upptas av alkohol.

Oavsett vilka symtom du har så är vårt generella råd när det gäller olika abstinensbesvär att kontakta sjukvården. De kan ge rätt typ av hjälp så att du får bäst skydd mot stressen som abstinensen orsakar i kroppen och hjärnan, och att du slipper lida i onödan. Det är ofta tufft nog att ändra sina alkoholvanor. En läkare kan också hjälpa till att utesluta att problemen har andra medicinska orsaker.

Abstinensbehandling sker oftast i öppenvård (inom t.ex. beroendevård eller psykiatri). Du får läkemedel som lindrar besvären och möjliggör sömn. Obehandlad abstinens stressar hjärnan och ökar risken för besvärligare abstinens vid återfall. Läkemedel hjälper alltså både i stunden och förebyggande. Tidigare abstinens, hög och långvarig konsumtion av alkohol samt intag av lugngivande och sömngivande tabletter är riskfaktorer för att du ska drabbas av svårare och direkt skadlig abstinens.
På vår karta under "Annan hjälp" kan du hitta en mottagning nära dig.

Självmordstankar

Det kan vara så att när du läser det här så befinner du dig i en situation som känns övermäktig att hantera. Kanske upplever du intensiva negativa tankar och känslor. Det kan vara såväl yttre som inre påfrestningar som väcker ångest och känslor som hopplöshet och vanmakt. Det är smärtsamt att stå ut med. Särskilt om du känt så under en längre tid.

Tankar på att avsluta sitt liv kan i stunder kännas befriande då det verkar vara det enda alternativet för att förändra sin situation. Det kan vara skillnad på ”Jag vill inte leva så här längre” och ”Jag vill dö”. Tankar och känslor skiftar över tid.

Att du läser detta är ett bra steg då det ger dig en chans att titta på din situation utifrån ytterligare perspektiv. Att vara ångestfylld och nedstämd kan vara del av ett sjukdomstillstånd, exempelvis depression som går att behandla, ofta med mycket god effekt. Det finns ett flertal behandlingar och en del personer kan behöva prova sig fram för hitta det som fungerar för just dem.

Alkohol påverkar oss på många och ibland oberäkneliga sätt. Självmordstankar kan förstärkas av alkohol. En följd av detta är att personer skadar sig själva på sätt de inte skulle göra om de var nyktra. Om du är påverkad av alkohol just nu vill vi be dig avvakta beslut som innebär att du på något sätt skadar dig själv.

Att använda forumet kan vara ett sätt att förmedla och tydliggöra dina tankar och känslor. Andra användare kan vara ett stöd. Samtidigt kan det också vara så att du inte får respons på dina inlägg. En vanlig rekommendation då man mår mycket dåligt är att dela sina tankar med andra. Om du inte har någon anhörig eller vän som du kan vända dig till just nu finns det andra människor som kan ge dig stöd. Vi hoppas att något av nedan förslag på kontakt kan kännas rimligt för dig.

Om du mår dåligt kan du vända dig till din vårdcentral alternativt söka akut hjälp på: psykiatriska akutmottagningen eller beroendeakut.
Vill du prata med någon kan du ringa kan du ringa Nationella hjälplinjen 020-22 00 60, de har öppet alla dagar. https://1177.se/hjalplinjen/
Ett annat alternativ är att maila eller chatta med självmordsupplysningen. Du hittar dem på https://mind.se/var-hjalp/sjalvmordsupplysningen/

Hot och våld

Kanske är det så att du som läser det här har erfarenhet av våld, hot eller kränkningar.

Om du är utsatt för våld eller hot är ett första steg att lämna den våldsamma eller hotfulla situation du befinner dig i. Du behöver inte ta några långsikta beslut. Ta ett steg i taget.

Berätta för någon du litar på om hur du har det. Om en sådan person inte finns just nu för dig finns det professionella kontakter så som Kvinnofridslinjen, eller 112 där du kan få hjälp av såväl polis som jourhavande präst.

Psykiskt och fysiskt våld, oavsett eventuell alkoholproblematik, skapar ofta processer som kan vara svåra att förstå och svåra att ta sig ur. Att få en professionell kontakt är för många bra.

Alkohol förändrar personer. Alkohol ökar riskerna för att våld, hot och kränkningar förekommer. Personer som nyktra aldrig skulle använda våld kan i berusning bli direkt farliga. Berusning är inte en ursäkt och det våld, de hot och kränkningar som förekommer under eventuell berusning kommer att påverka den nyktra relationen.

Ett steg i taget, det första, sätt dig i säkerhet.

kvinnofridslinjen.se/
unizon.se/hitta-jour