Hitta annan hjälp

Stöd via internet är hjälpsamt för många som vill ändra sina alkoholvanor samtidigt som det ibland kan vara bra med ytterligare stöd i sin förändring. Dessa finns främst genom din kommun eller din region.

Olika verksamheter kan hjälpa till med lite olika saker

Landstinget ansvarar för den medicinska vården. Kommunerna har det yttersta ansvaret för att du ska få det stöd och den hjälp du behöver, exempelvis när det gäller boende och icke-medicinsk behandling.

  • Ett sätt att börja är att prata med en läkare på din vårdcentral. Eller med företagshälsovården, om du har tillgång till en sådan. De kan hjälpa din med att bedöma dina problem och samband med dina övriga levnadsvanor eller eventuella hälsoproblem. Ibland kan de även ge stöd i att komma igång med att förändra dina vanor eller hjälpa till med medicinering som lindrar sug efter alkohol.
  • Du kan även vända dig till en alkoholmottagning eller beroendemottagning inom landstinget. Beroendevården (som ibland är organiserad tillsammans med psykiatrin) kan hjälpa till med specialistbedömningar av alkoholproblem och beroende, olika typer av behandlingsinsatser i öppenvård som samtalsbehandling, gruppbehandling, terapeut- eller läkemedelsstöd samt medicinsk vård i form av avgiftning eller abstinensbehandling.
  • I många delar av Sverige får en vända sig till kommunen för att få behandling. Ibland via mottagningar dit du kan söka dig direkt och ibland i form av utredning och beslut om bistånd hos en annan vårdgivare. Din kommun har alltid en skyldighet att hjälpa dig att hitta behandling eller stöd.

Landstingen och kommunerna ska samverka när det gäller vård och behandling av beroende, missbruk eller skadligt bruk av alkohol. Det innebär ibland att det finns gemensamma mottagningar där både sjukvårds- och socialtjänstpersonal arbetar. Du har dock rätt att välja vilka du vill ha kontakt med och de får inte dela information om dig utan ditt samtycke.

Du kan alltid ringa innan och fråga vad du kan få hjälp med i din situation. Om du känner dig osäker kan du ringa anonymt.

De flesta vårdenheter ska kunna ta emot dig utan kostnad eller till patientavgift så länge du bor eller vistas i deras upptagningsområde. För att få hjälp på behandlingshem och många privata öppenvårdsverksamheter behöver man först ha ett beslut om bistånd eller en remiss (om du inte betalar för behandlingen helt privat)

Vad är bra behandling?

En bra behandling för alkoholproblem ska ha som syfte att förändra alkoholkonsumtionen och då jobba konkret med just den.

Det är också viktigt att den behandling som utförs sker enligt en vedertagen metod vars effekter har undersökts i forskning (eller som ingår i pågående forskning om det är en ny metod). Om du är mer intresserad av forskningen kring olika metoder så kan du kolla socialstyrelsens råd. Vanliga metoder för samtalsbehandling är MET, KBT eller 12-steg. En ordentlig bedömning eller läkemedel kan också vara till hjälp för många.

Det är även viktigt att metoder som används passar dig och den situation du är i. Det kan ibland vara svårt att avgöra hur det kommer att fungera innan en har börjat. Om du tar någon form av hjälp, använder de metoder som ingår och det inte leder till att din alkoholkonsumtion förändras så är det klokt att prata med din vårdgivare om hur hjälpen kan justeras för att bättre passa dig.

Alkohollinjen

Alkohollinjen erbjuder kostnadsfri rådgivning per telefon. Det går att ringa från hela landet och du som ringer kan vara anonym. Ring 020-84 44 48.
Läs mer på https://alkohollinjen.se/

Självhjälpsgrupper

Många upplever att de har haft stor nytta av att träffa andra människor i en liknande situation hos självhjälpsgrupper för människor med alkoholproblem (som AA eller Länkarna). Även om dessa organisationer inte erbjuder en professionell kontakt så är det många som uppger att de har varit av stor vikt då de velat förändra sin situation.