Vilja - Kunna - Redo!

Vad krävs egentligen för att en person ska göra en förändring i sitt liv? I stort och smått?

Inom samtalsmetoden Motivational Interviewing (MI) säger man att för att genomföra en förändring behöver man:
1. Tycka att förändringen är viktig och har ett högre värde för mig (än nuvarande situation).
2. Ha tilltro till min egen förmåga att lyckas genomföra förändringen.
3. Vara beredd att börja agera för att uppnå förändring.

Så fundera, vad vill du förändra i ditt liv?
• Hur viktig är den här förändringen för dig? (Utifrån ditt perspektiv - inte andras perspektiv)
Om du kommer fram till att förändringen har stora vinster för dig och det är något som är viktigt för dig, då kommer nästa fråga:

• Hur hög tilltro har du till att du kan lyckas genomföra denna förändring? Risken är att vi kan tycka att en förändring är jätteviktig, men om vi är säkra på att misslyckas, då kommer vi inte våga göra någon förändring ändå. Om du känner en låg tilltro till din förmåga, vad kan d vara till hjälp för dig att stärka den? Ex. kan någon stödjande person i ditt nätverk vara till hjälp? Behöver du skaffa dig mer kunskaper om detta? Behöver du träna mera på det?

Och slutligen, om du både tycker att den här förändringen är viktig, du ser fördelar med att genomföra den och du har en tilltro till att det finns möjligheter för dig att lyckas, så kommer den sista frågan:
• Vad är du beredd att föra för att påbörja förändringen? Vad är ett första steg? Vad behöver du göra annorlunda för att lyckas? Vilka små, små steg kan du ta, kanske dagligen, för att föra dig närmare det du vill uppnå?

Håller tummarna för dig!
/Carina

Foto: Jake Hills, www.unsplash.com

tagg: