Att nå fram vid rätt tillfälle

De flesta av oss har stunder då vi har svårt att föra sansade samtal eller att ta konstruktiv kritik, kanske när vi är stressade eller har haft en dålig dag.

För den som lider av en beroendeproblematik kan dessa stunder pågå under längre perioder då man är påverkad. Det kan göra att det är svårt för de anhöriga att nå fram till den de bryr sig om. När personen med beroendeproblem är mer öppen för samtal kan man se det som tillfälliga "fönster" som öppnas. Som nära anhörig kan man lära sig att iaktta och ta tillvara på dessa tillfällen. Då är det lättare att nå fram till personen, exempelvis genom uppmuntran och förslag på förändring. Ett fönster kan exempelvis uppstå när personen med beroendeproblem känner ångest inför vad som skett under påverkan av alkoholen. Det kan också vara direkt kopplat till de anhöriga, exempelvis en nyfikenhet inför anhörigas förändrade förhållningssätt när anhöriga väljer att prioritera sin egen hälsa och förbättra sin egen situation. Eller när någon ny person uppmärksammar den ökade alkoholkonsumtionen. Någon som kanske tidigare inte sagt något om problemet.

En viktig aspekt är att tillsammans ta reda på vilka motiv det finns till förändring. Det den anhöriga kanske tycker är ett viktigt skäl kanske inte är det viktigaste skälet för personen som själv som drabbats av alkoholproblem. Vad tycker hen är fördelarna med att bli alkoholfri eller dra ned sin konsumtion? Kanske är det att undvika någonting (som att exempelvis slippa ångest eller fysiska sjukdomar), eller tillföra någonting (som bättre relationer i familjen, kunna delta i alla aktiviteter m.m.). Vi alla behöver någon sorts motivation för att förändras, vad kan det vara i erat fall? Vad är signalerna hos din närstående att ett fönster eventuellt är öppet och det finns en möjlighet att samtala om förändring?

Foto: Adeolu Eletu, www.unsplash.com