Anhöriga och stress

Stresskänslor är signaler som utlöses i kroppen vid fara och är i grunden till för att skydda oss. Tillfällig, positiv stress hjälper oss att fokusera och gör oss verksamma och alerta. Men många anhöriga till personer med beroendeproblem lever med en annan slags stress: ihållande och negativ, långt ifrån hälsosam. I botten ligger ofta en konstant ängslan och rädsla, en oro över både nutid och framtid, för ens närståendes välmående, och för ens eget.

Att ständigt vara på helspänn, utan att hjärnan och kroppen får återhämta sig, får i de flesta fall konsekvenser. Den ihållande stressen kan bland annat leda till glömska, minskad koncentrationsförmåga, sämre sömn, trötthet och depression.

Som anhörig kan det vara en god idé att försöka finna sätt att hantera denna negativa stress på. Det finns olika metoder med vilka man kan påverka kropp och hjärna, exempelvis yoga, mindfulness, fysisk aktivitet, pauser, utökad sömn och gränssättning (att orka och våga säga nej). Att unna sig att umgås med de som får en att skratta och må bra kan vara en riktig stress-dödare. Om det har gått så långt att stressen gått över till psykisk/fysisk ohälsa kan det eventuellt vara läge att söka hjälp för sin livssituation.

Vad brukar du göra för att minska stressen?

Dela gärna med er på anhörigforumet https://alkoholhjalpen.se/forum/anhorigstodet

Foto: Lily Banse, www.unsplash.se

tagg: