Att växa upp med alkoholproblem i familjen

Inget barn mår bra av att växa upp i en familj där det förekommer en problematisk konsumtion av alkohol. Även om man förälder kanske gärna vill tro att ens barn inte märker av drickandet, är verkligheten den att det ofta är barnen själva som lider som allra mest av konsekvenserna av beroendet. Ett barn kan uppleva de minsta personlighetsförändringarna hos sina föräldrar som obehagliga. De är även väldigt duktiga på att känna av olika sinnesstämningar så som ilska, irritation och sorg. I många fall tar de på sig skulden och tror att det är deras ansvar att ställa allt till rätta och få sina föräldrar att må bra och bli glada igen. Det är därför inte ovanligt att barnen själva går in i föräldrarollen för att ta hand om både föräldrar och syskon. Att leva i en sådan här miljö kan ge allvarliga konsekvenser på barnets psykiska och fysiska hälsa och leda till problem ända in i vuxenlivet.

Som utomstående är det svårt att stå bredvid och se på. Det viktigaste man kan göra i en sådan situation är att prata med barnet på ett ärligt sätt, att inte förminska problemet utan i stället förklara hur ett beroende fungerar och avlasta barnet från skuld. Viktigt är att lyssna och låta barnet själv berätta hur hen känner. Sätt alltid barnet i första rummet! Om man är orolig för ett barns välmående kan man bland annat kontakta Socialtjänsten, Trygga Barnen eller Rädda Barnen. Om man är rädd för vad som journalförs så kan man alltid ringa anonymt.

Foto: Riccardo Mion, www.unsplash.com

tagg: