Variationer och variabler

Det är verkligen roligt att se hur kommunikation i text kan se ut. Själva essensen av kommunikation är att finna en gemensam förståelsegrund för något. Vårt gemensamma tema är alkohol men sättet vi kommunicerar är variationsrikt. Det kan se ut så här ”JAG BLIR SÅ … ” betyder det att personen skriker, vill vara extra tydliga eller kanske har missat Caps lock? Andra använder mer eller mindre flitigt (emojis av olika slag) Innebär symboler att orden fattas oss, att vi är vana att blanda upp text, att ibland är kommunikation mer än ord eller att vi vill lämna tolkningen mer fritt?

Oavsett så är det roligt att se hur vi har skilda behov av att uttrycka oss och det är glädjande att se förståelsen för detta i forumet. Språket, det talande som det skrivna är dynamiskt, precis som vi.

VÄNLIGEN
Li-Lo

Foto: Vladislav Klapin, www.unsplash.com