Är det mitt fel att hen dricker?

Som anhörig är det enkelt att klandra sig själv för sin närståendes beroendeproblematik. Men, i boken Get Your Loved One Sober, skriven av R.J. Meyers och B.L Wolfe, pratar de om just dessa känslor. De tar upp några frågor som kan vara hjälpsamma att ställa sig själv om man som anhörig går i dessa tankar:

* Var det du som bad din närstående att dricka så mycket att alkoholen förstörde deras liv?

* Tvingade du din närstående att dricka?

* Har personen druckit på ett problematiskt sätt utan att du varit med?

Vad svarade du på dessa frågorna? Om du svarat nej på de här frågorna så är det inte ditt fel. Alla människor har egna tankar, känslor och egen makt. Människor gör egna val. I efterhand kan det visa sig att de val man gjorde kanske inte ledde dit man ville eller trodde. Kanske önskar man att man gjort andra val. Men det är ytterst sällan de anhörigas fel. Som anhörig har du sannolikt inte bett om det här och du har inte orsakat det. Du kan bara vara skyldig till något som du har orsakat.

Upplever du att du blir skuldsatt för din närståendes beroendeproblem? Kanske har du fått höra uttalanden som “Om du inte tjatade så mycket hade jag inte behövt dricka”, eller “Om ni inte hade skilt er när jag var liten så har jag inte behövt känna såhär nu”. Det kan vara hårda ord att höra, men kom ihåg att om din närstående inte hade haft en relation med just dig, så hade han eller hon troligtvis hittat någon annan person eller situation att skylla på.

Om det är så att du faktiskt svara ja på någon av dessa frågor så kan det vara helande att ta ansvar för vad man gjort och att be om förlåtelse.

Det är ofta olika saker som spelar in som efter hand leder till att man utvecklar sitt beroendeproblem, till exempel situationer, psykiskt mående och sociala faktorer.
Det är därför inte alltid nödvändigt att hitta orsaken till varför problemet utvecklades, utan det viktigaste är att fokusera på lösningen.

För de som vill gör en förändring finns det hjälp att få!

/Carina
Alkoholhjälpen.se

Foto: Nik Shuliahin, www.unsplash.com

tagg: