Stress, arbete och alkohol

Det dyker upp med jämna mellanrum på Alkoholhjälpens forum, att stressen på arbetet är en orsak till att dricka. Eller en orsak till att inte kunna sluta dricka/dricka mindre just nu. Kanske för att det är en extra stressig period. Eller ett stort projekt på gång. Många krav just nu. Oförstående chef och dålig stämning bland kollegorna. Eller många resor, hotell och ensamhet i hotellbaren.

Det är lätt att försöka lätta på stressen genom att bedöva sig lite med alkohol. Stress är ofta ett stort hot mot förändring. När vi känner oss stressade och överbelastade väljer vi de enklaste alternativen. Vi försöker få något i den bökiga vardagen att vara smidigt. Problemet är dock att personer med alkoholberoende har visat sig vara ännu mer sårbara för stress. Stressiga situationer skapar alkoholsug – som i sin tur också skapar stress i hjärnan. Vi hoppas ofta att det ska bli bättre sen. När det lugnat ned sig.

Blir det verkligen bättre sen? Lugnar det någonsin ned sig? Eller är det så att det skulle lugna ned sig och bli bättre om man ändrar sin alkoholkonsumtion?
Om du känner igen dig - hur kan du använda sommaren för att lugna ned hjärnan? Vad är viktigast för dig utifrån detta?

Vad är hönan och vad är ägget…?

En annan fundering jag får är hur vi ska hantera dagens stress på arbetsplatserna, för det är sannolikt inte värt att bli alkoholberoende på kuppen.
Berätta gärna hur ni tänker kring detta i forumet (www.alkoholhjalpen.se). Och naturligtvis, har du hittat ett sätt att hantera stressen på? Berätta för oss andra!

Bästa hälsningar
Carina

tagg: