Bakis, oro?

Seg, huvudvärk, skör? Många är beskrivningarna på att vara bakis. Det finns en medicinsk förklaring till varför våra kroppar reagerar mer eller mindre starkt på alkohol och dess nedbrytning. Vi har olika förutsättningar för hur vi påverkas och hur vi bryter ner substanser. Det skiftar över tid och det hänger ihop med vår hälsa i övrigt.

Oron dagen efter ökar för många och har till viss del en naturlig förklaring, på neurobiologisk nivå. Men ofta är en hel del oro så att säga befogad. Alkohol släpper på våra hämningar varav många finns av en anledning. Vi kan göra och säga saker som vi inte skulle göra i nyktert tillstånd. Vår personlighet förändras. Så att vara bakis OCH veta att man inte varit sig själv är en tuff plats att vara på samtidigt kan det vara grogrund för att vilja göra annorlunda.

En del inlägg på Alkoholhjälpens forum beskriver detta så uppriktigt. Ibland kan besvikelse bli till självbestraffning. Att vilja ta ansvar är en god sak men att slå på sig själv kan göra ont. I en sådan stund kan en fråga vara: Hur skulle jag vilja känna & tänka när jag vaknar?

Vad tänker ni?

/Li-Lo