Tydlig kommunikation

"Du ser lite hängig ut, vill du lägga dig en stund?" kanske den anhöriga säger. Fast personen är uppenbart full. Men många anhöriga och andra personer runt omkring den med alkoholproblem törs inte säga vad de uppmärksammar. Av rädsla för att såra, för konflikt, för att låta anklagande. Så i stället så luddar man in det. Nämner inte alkoholen vid namn. Drar en vals.

Det skapar otydlighet och det i sig ökar risken för missförstånd och kan innebära att personen med beroendeproblem
- inte tror att någon annan har uppmärksammat problemet
- inte bryr sig om problemet
- eller att det inte finns något problem för ingen har någonsin sagt något om det.

Att vara tyst och inte sätta ord på det man uppmärksammar kan bli en del av problemet. Samtidigt att vara anklagande hjälper inte någon. Så hur kan vi uttrycka vad vi ser, tydligt och klart, utan att skuldbelägga?

tagg: