Att prata med barnen

När någon i familjen är allvarligt sjuk, mår dåligt eller har beroendeproblem så är det vanligt att barnen förstår att något är annorlunda eller fel. Men de vet kanske inte exakt vad problemet är. Beroendeproblemen påverkar ofta hela familjen, även barnen.

När barnen känner att det är något i familjen som inte är som vanligt så försöker barnet förstå vad som händer. Då är det av vikt att prata med barnet då det annars finns risk att barnets livliga fantasi tar över.

Man kan hjälpa barnen genom att prata med dem. Det kan ibland upplevas svårt, som att man inte vet vad man kan svara. Ett tips kan vara att göra barnen delaktiga och ställa frågor till dem. Vad har de uppmärksammat? Hur mår de? Genom att ställa frågor och lyssna så visar du att barnet är viktigt.
Gör det klart och tydligt för barnet att hen inte har ansvar eller skuld till att mamma eller pappa mår dåligt.

Lyssna på barnets frågor och försök ge lite information i taget som är anpassad utifrån barnets ålder. Var ärlig om du inte vet och inte har något svar på det barnet frågar om.

Inte alla barn vill prata ju när du frågar, var tydlig med att det är ok att ställa frågor och prata när barnet vill och att du kommer fråga igen hur barnet mår och vad hen tänker.

Inspirerat av ”Att prata med barn som närstående”,Region Kronoberg
http://www.regionkronoberg.se/contentassets/acfb24e358c649febe63aa853e29...