Parkera din oro

Kanske har du varit med om att man bara ältar samma tankar och känslor om och om igen och kommer ingenstans och det blir inte bättre? Att tankarna har tagit över hela dagarna, kvällarna och ibland nätterna? En idé att pröva om det är så för dig är en så kallad orosstund varje dag.

Tanken med orosstunden är att samla dagens alla oroande tankar till ett tillfälle under dagen.

Hitta en stund på 20 minuter varje dag där du får oroa dig hur mycket du vill, t ex direkt när du kommit hem från jobbet. Under den här stunden får du låta all din oro ta plats och grubbla, älta eller problemlösa med fullt fokus. Du får träna dig att under dagen skjuta upp din oro så att du oroar dig vid den tidpunkt som du planerat. Så om du får en orostanke vid lunch kan du tänka: "Ja, det var en intressant tanke! Den ska jag tänka kl. 17.00 idag när jag har avsatt tid för det."

Under dagen kan du skriva upp saker på en lapp som du ska oroa dig för eller problemlösa kring. Lappen plockar du sedan fram inför orosstunden eller då du ska arbeta med det här programmet. Om du märker vid din orosstund att du inte kommer på saker att oroas för behöver du inte oroa dig och kan då göra annat. Det är dock viktigt att du håller fast vid att ha denna stund och sparar dagens oroande till den tidpunkten du valt.