”Kom igen, ska du gå hem redan?”

Vissa tror att grupptryck är ett fenomen som endast påverkar barn och ungdomar – de där som är lite osäkra på sig själva och inte riktigt hittat sin identitet än. Om det bara vore så väl att vi kunde slippa påverkas så mycket av andra människor även då vi blir vuxna. Tyvärr fungerar det inte riktigt så, vår respons på sociala tryck har att göra med vårt inneliggande behov av att bli accepterade, att inte hamna utanför gruppen, med allt vad det innebär. Från början i vår historia handlade det främst om överlevnad – det säger väl en hel del om vilka starka processer vi har att göra med?

Därför är det kanske inte så märkligt att det kan vara svårt att säga nej till det där ”sista” glaset (alla andra ska ju ta ett) eller den där sista timmen på bjudningen (alla andra är ju kvar), eller till alkohol över huvud taget. Plötsligt spelar det ingen roll att man kände sig så himla säker innan, att man sa till sig själv: ”Bara en öl”, eller ”Jag går inte hem senare än klockan elva”. Risken blir att man mår ännu lite sämre då man känner att man inte klarade av att leva upp till sina egna förväntningar.

Pressen att dricka alkohol i sociala sammanhang är någonting som människor i alla åldrar upplever. För många är alkohol starkt förknippat med gemenskap. Avhållsamhet och nykterhet riskerar att bryta mot normen. Många upplever sig ifrågasatta om de inte dricker. Att få frågan ”Varför dricker du inte?” kan vara svår att svara på, framför allt om man känner att man inte vill eller orkar dela med sig av svaret. Även om det inte är någonting fel med att svara: ”Jag har ett riskbruk och om jag dricker är jag orolig för att jag blir beroende”, så ska man aldrig känna sig tvingad till att förklara.

Vad ska man göra för att stå emot det sociala trycket? Kanske kan det hjälpa att veta att det oftast är en själv som lägger störst värdering och tyngd i det man gör och inte gör. Men möts man av ifrågasättande eller tjat handlar det oftast om oförstående från den andra personen, kanske känner hen även skam över att hen själv inte kan motstå att dricka. Man kan också arbeta lite ”förebyggande” genom att berätta i förskott för de man ska umgås med att man exempelvis tänker dricka alkoholfritt. Eller föreslå en alternativ plats att ses på, en miljö där inte alkohol är lika mycket i fokus. Det allra viktigaste är att vara tydlig för sin omgivning med vad man har bestämt och vill, då blir man också tydligare inför sig själv.

Hur gör ni för att minska risken att dricka om ni egentligen har tagit beslutet att avstå?

Foto: Andreas Rønningen, unsplash.com

tagg: