Ångest – smärtsam men inte oöverkomlig

De flesta av oss har upplevt ångest någon gång i våra liv. De som erfarit mycket svår ångest vet hur smärtsamt det kan vara. Det kan kännas som om den tar över hela vår kropp och sinne. Vi upplever det som om det inte finns någonting vi kan göra eller tänka för att få den att försvinna. När ångesten blir för stark reagerar vi på så sätt att vi snabbt måste ta oss ut, bort från känslan, och det är där alkoholen kan komma in i bilden.

Det är inte konstigt att många som har varit eller är beroende av alkohol vittnar om starka ångestkänslor inte bara under beroendet men även innan beroendet uppstod. Alkohol som preparat fungerar tillfälligt dövande mot jobbiga känslor. Problemet uppstår när alkoholen går ut ur kroppen och ångesten återkommer, ofta ännu starkare än innan. Det enda som kan få den att försvinna är mer alkohol eller andra droger. Om man inte hade ångest innan man började dricka följer denna nästan uteslutande med ett beroende. Det har att göra med hur alkoholen påverkar vår hjärna, vårt nervsystem och våra hormoner. I vissa fall utvecklar man andra depressiva tillstånd, som långvarig depression.

Däremot finns det sådant man kan göra för att dämpa ångesten eller motverka att den hinner blossa upp. Dessa är tekniker man alltså bör ta till innan och i stället för andra preparat. De kan egentligen användas av alla människor som lider av återkommande ångest, exempelvis anhöriga till någon med beroendeproblematik som också ofta lider av oro och ångest.

1. Om man känner att ångesten är på väg att blossa upp kan det vara hjälpsamt att börja med att stanna upp (både fysiskt och mentalt), ta ett djupt andetag och observera vad som pågår, både innanför och utanför. Lägg märke till hur omgivningen och situationen ser ut och vilka tankar och känslor du har.

2. I stället för att agera destruktivt kan man försöka ändra kroppens kemi genom exempelvis iskallt vatten i ansiktet och på handleder, kontrollerad andning, kort och intensiv fysisk rörelse (hoppa upp och ner) eller muskelavslappning.

3. Man kan distrahera sig genom aktiviteter som man mår bra av, ex. att se en film, ringa en vän, ta en promenad eller städa. Man kan även distrahera sig genom sinnesintryck, som musik, vacker natur, doftljus, varm dryck, citron osv.

Kärnan i de olika teknikerna är att inte låta känslorna eller tankarna ta över, utan att vara här och nu, samtidigt som man försöker fokusera på någonting annat.

Det är häftigt att vi människor har förmåga att själva förändra kroppens kemi. Självklart är det inte lätt, vi får ha i åtanke att vi måste träna vår hjärna i helt nya beteenden – vi lär den att det finns fler än ett sätt att överkomma ångesten!

Foto: Warren Wong, unsplash.com

tagg: