”Behovet av glömska” av Se klart

Många människor beskriver att en av alkoholens funktioner är att ge tillfällig avslappning och vila från oro och stress. Många känner även igen sig i att alkoholen på sikt bidrar till och förstärker oro, och i sig kan orsaka nya problem. Denna dubbelhet kan skapa en ond cirkel. Vad som kan hända när den onda cirkeln bryts illustreras här fint, saxat ur ett foruminlägg av användaren Se Klart:

”Det svåraste om jag kokar ner några av tråk-effekterna av ett nyktert liv är möjligheten till lite socialt accepterad glömska. Men det måste finnas vägar runt det, tänker jag.
Och något stort som jag har upptäckt i nykterheten och som är nytt för mig:
NÄR jag inte dricker minskar behovet av den där glömskan.
Finns helt enkelt inte så mycket jag behöver glömma bort.
Jag behövde inte vila från tankarna på;
Hur det med min kropp
Hur är det med mitt minne egentligen
Hur är det med min handstil
Hur är det med min energi på jobbet
Hur är det med min vikt och när vägde jag mig senast.
Glömskan är helt enkelt inte så central som den har varit.”

Många som förändrat sina alkoholvanor märker att oroskänslorna och stressen minskar, och att det frigör energi för andra saker som dyker upp i livet. Hur tror du att oro/stress och alkohol hänger ihop för dig?

Foto: Katie Moum, unsplash.com

tagg: