Krishantering för anhöriga

I denna ytterst ovanliga situation vi har hamnat i med social distansering och mycket tid hemma har situationerna blivit extra ansträngande för vissa grupper, som exempelvis personer som lever med någon med beroendeproblem.

Isoleringen gör att många anhöriga har svårare att få andrum och annat att tänka på som det kan innebära när man har ett jobb och sociala aktiviteter att gå till. Personen som dricker får nu också läge att dricka mera. Det blir mycket tid hemma, kanske inga direkta tider att passa, inga utomstående personer man måste träffa och ”styra upp sig” inför. Det blir lördag hela veckan.

Alla far såklart illa av det här, men de som drabbas mest är de anhöriga. De som är nyktra och närvarande hela tiden. Man vet sedan förr att när alkoholkonsumtionen ökar så ökar även våldet i hemmen. I tider av mycket oro och arbetslöshet ökar ofta alkoholkonsumtionen. Det är framför allt barnen och partnern som får betala priset.

Därför skriver vi detta inlägg till er anhöriga, för att förhoppningsvis ge lite tips och inspiration till hur ni kan hantera denna svåra tid som vi inte riktigt vet i nuläget hur lång den kommer att bli. Välj det som verkar väsentligt för dig och din familj.

• För dig som partner så kan det i nuläget vara extra kämpigt. Kanske känner du att du har ansvar för barnen, måste jobba på distans, försöker manövrera din partners alkoholkonsumtion och ta hand om hemmet. Det blir en stor belastning för dig. Kan du minska på kraven? Kan du bestämma dig för att pausa vissa saker? Acceptera att i denna situation är det inte läge att göra allt man kan ha förväntningar om.

• Det kan vara bra att ha en krisplan – om hela familjen bryter samman, som det exempelvis gör om det uppstår våld. Kolla runt om det finns någon vän, släkting eller granne som har en stuga att hyra ut eller liknande om du och eventuella barn måste tillfälligt bo någon annanstans.

• Tveka inte att söka hjälp! Vid akut fara ringer du naturligtvis 112. Men om det inte är akut fara utan du snarare vill få råd och stöd om du upplever hot och våld i familjen, då kan du ringa Kvinnofridslinjen eller Socialtjänsten. Du kan ringa anonymt om du vill för att få mer information om vad de kan hjälpa till med.

• Skydda barnen! Just nu kanske beroendeproblemen blir smärtsamt tydliga i familjen. Då hamnar mycket ansvar för barnen på den nyktra föräldern att skapa fungerande rutiner, hålla konfliktnivån låg och kommunicera med barnet och försöka göra det svåra begripligt för barnet. Och viktigast av allt: Ställ frågor och lyssna på hur barnen upplever sin situation.

• Det är viktigt att bibehålla sina sociala kontakter utanför familjen, även om det bara blir digitalt. Genom videosamtal kan man minska känslan av distans.

• Sök forum där du kan skriva av dig eventuell frustration, exempelvis Anhörigstödet för anhöriga till någon med beroendeproblem https://alkoholhjalpen.se/forum/anhorigstodet . Men det finns också många intresseföreningar – det kan vara värdefullt för hälsan att få tänka på något intressant och positivt.

• Vid en sådan här kris kan man bli beroende av att hålla sig uppdaterad hela tiden. Media vill naturligtvis att vi ska köpa deras tidningar och se deras tv-program. Det är viktigt att hålla sig uppdaterad – men man behöver inte läsa allt som skrivs. Bestäm dig för speciella tider du uppdaterar dig gällande viruset och samhällets åtgärder. Det viktigaste står på https://www.krisinformation.se/ Övrig tid – försök att göra och tänka på andra saker som känns meningsfullt för dig.

• Spendera så lite tid som möjligt med den onyktra personen. Ju mer du umgås med hen, ju mer kommer du bli drabbad av konsekvenserna av alkoholkonsumtionen. Försök i stället gå ut, vara någon annanstans, skapa ett utrymme i hemmet där du får vara ifred alternativt kan personer som dricker tänka sig att vara någon annanstans så hens drickande inte påverkar dig och barnen?

• Försök att skapa det så bekvämligt och harmoniskt som möjligt där du behöver vistas mycket. Det kan lugna ned känslorna när man trivs med omgivningen.

• Ansträng dig för att skapa positiva rutiner för dig och eventuellt barnen oavsett vad personen som dricker gör. Värna om rörelse, kost, hygien och göra något som känns givande och meningsfullt.

• Sortera upp vad du kan påverka och inte. Du kan förmodligen inte tvinga den du lever med att inte dricka. Så vad kan du påverka i stället? Lägg fokus på det! Försök minska fokus på det du inte kan påverka då det annars leder till mycket frustration för dig.

• I denna kris kan problemen som sagt bli ännu tydligare än tidigare. Om det inte finns risk för hot, våld eller att det påverkar konfliktnivån om det finns barn närvarande, så tydliggör gärna detta för den som dricker på ett problematiskt sätt. Berätta i lugn ton vad du uppmärksammar. Det kan vara till hjälp för personen att se problemet.

• Även för dig som anhörig kan denna intensiva samvaro bli det som får bägaren att rinna över. Kanske kommer du till insikten om att du hellre vill leva utan alkoholens påverkan på livet. Då blir det här kanske tiden när du börjar lägga plattformen för ett annat liv. Även då kan det vara bra att prata med andra, en god vän exempelvis. Många företagshälsor har också en kurator eller psykolog man kan prata med, ibland kan man få ett visst antal samtal utan att informera chefen. Kolla upp hur det är med just din företagshälsovård. Även vårdcentraler inför fler möjligheter att prata med kurator/psykolog via telefon eller videosamtal alternativt så har även olika vård-appar psykologkontakt vid behov.

• Kanske personen som har en problematisk konsumtion av alkohol också får upp ögonen för problemet – då är hen mycket välkommen att ringa Alkohollinjen 020-84 44 48. Använder personen även andra substanser än alkohol så kan hen ringa Droghjälpen som har öppet måndagar och torsdagar på tel 020-91 91 91.

Plocka av de tips som passar dig. Strunta i resten!

Vi håller tummarna för oss allihopa att vi ska komma ur den här krisen friska och starka!

/Vi på Anhörigstödet.se

Foto: Unsplash.com. Katie Moum.