5 saker...

5 saker att tänka på när du vill ta upp frågan om alkohol eller droger

1. Undvik stigmatiserande begrepp
Begrepp som används slentrianmässigt blir lätt socialt stigmatiserande
och är därför bra att undvika. Exempel på sådana är alkoholist, missbruk
och missbrukare. Alla kan dock tycka olika och en person väljer själv vilka
ord den vill använda för att beskriva sig själv och sina problem. Var lyhörd.

2. Lyssna till den enskilde personens berättelse
Tidigare erfarenheter är ofta till hjälp när vi ska skapa oss en uppfattning
och tolka vår omgivning, men ibland ställer de till problem i form av att vi
tar dem för sanning. Var uppmärksam på vilka tankar som kommer upp
hos dig när någon berättar om sina problem och lyssna aktivt på det som
just den personen har att berätta. Det är olika för alla.

3. Så ett frö till nya tankar
Alkohol och droger kan för en del kännas främmande eller obekvämt att
prata om. En del är oroliga för vad en person ska berätta eller hur den
kommer att reagera. Ta upp ämnet ändå. Prata utifrån ditt perspektiv och
förklara vad du oroar dig för eller hur det påverkar relationen. Även om du
inte får det svar du hade velat höra, så har du med stor sannolikhet sått
ett frö. Kanske är det just det som leder till ett första steg för förändring.

4. Lägg snacket åt sidan
Blir det mycket snack eller känns det svårt att prata om? Lägg orden åt
sidan för ett tag. Det kan vara minst lika viktigt att hitta nya aktiviteter där
alkohol eller droger inte förekommer. Hitta nya sätt att umgås på eller
utforska nya miljöer och sammanhang tillsammans.

5. Läs på
Att ha kunskap om vad beroende innebär, hur det påverkar en person och
hur olika problemen kan se ut, kan göra stor skillnad i en situation där du
behöver bemöta någon i frågan.

Ur rapporten:
Alkohol, droger, skam, skuld och stigma. En årsrapport för 2019 från de nationella stödlinjerna
Alkohollinjen, Alkoholhjälpen och Droghjälpen

Vill du läsa hela rapporten? Klicka här: https://alkoholhjalpen.se/om

tagg: