DN-artikel: "Alkoholhjälp via internet kan fungera lika bra som vanlig terapi"

PUBLICERAD i DN 14/10

Få personer med alkoholberoende söker vård och skam tros vara en vanlig orsak. Kan behandling via internet göra att fler får hjälp? En ny doktorsavhandling pekar mot att internetbaserad KBT fungerar lika bra som traditionell KBT.

– För en del kan det vara svårt att berätta saker ansikte mot ansikte, säger Magnus Johansson, doktorand och författare till avhandlingen.

Efter fyra studier med över 5.600 deltagare har han nu kommit fram till att internetbaserad KBT, fungerar lika bra som traditionell KBT med fysiska möten. Resultaten presenterar han i sin nya doktorsavhandling. I en av studierna undersöktes bland annat effekten av behandling där en grupp fick stöd via internet jämfört med en annan grupp som fick traditionell KBT.

https://www.dn.se/insidan/alkoholhjalp-via-internet-kan-fungera-lika-bra...

Vill du gå också gå internetbaserad behandling, kolla här:
https://alkoholhjalpen.se/programmet
https://www.beroendecentrum.se/vard-hos-oss/behandling-via-natet/alkohol/

Foto: Chritin Hume, Unsplash.com

tagg: