Hur ska man prata om alkoholproblemet?

I många fall kan man som anhörig få tipset (eller behovet av) att ”konfrontera” personen med beroendeproblem för att få till stånd en förändring. Vad vi lägger i ordet konfrontation är säkert olika. Men om konfrontation innebär att ställa någon mot väggen och tvinga dem till någon sorts insikt så brukar det sällan fungera. Snarare leder det till att personen känner behov av att försvara sig.
Ett annat sätt att tänka är att försöka vara någons bästa vän. Att grunden för hela samtalet är att ”jag bryr mig om dig och jag vill dig väl”. Med ett medkännande förhållningssätt kommer vi mycket längre.

Vad tänker du om detta?
Vilket sätt känns bäst för dig att lyfta upp svåra problem med någon annan?

/Carina
Anhörigstödet & Alkoholhjälpen

tagg: