Ska man vänta tills personen når sin ”botten”?

Har du som anhörig fått veta att man inte kan göra något för sin närstående med beroendeproblem förrän de nått sin ”botten”? Ibland kan det vara så, att ingen förändring sker förrän personen själv har förlorat så mycket att denne väljer att förändra sin situation.

Forskning har däremot visat att det är positivt att försöka samtala om problemet med personen så snart som möjligt. Det brukar vara lättare att förändra ett beteende när man gör det tidigt i processen. I bästa fall söker personen hjälp eller gör en förändring innan det uppstår förödande konsekvenser. Att uttrycka sin oro på ett medmänskligt sätt utan dömande kan vara ett stort stöd på vägen.

Vad tänker ni gällande att en person behöver nå sin ”botten” för att göra en förändring?”

Av Carina
Alkoholhjälpen & Anhörigstödet

Foto: Rémi Walle, www.unsplash.com

tagg: