Hur bemöta vid svåra problem?

Om du hade ett svårt problem, hur skulle du önska att din omgivning reagerade då?

Med tystnad? Konfrontation? Ett lyssnande öra? Att få massa tips och råd? Förståelse? Tillsammans bolla olika lösningar? Eller titta åt andra hållet och inte lägga sig i?

Dela gärna med er. Vad har fungerat bättre och vad har fungerat sämre?

Av Carina
Alkoholhjälpen & Anhörigstödet

tagg: