Svårt att bestämma sig…

Det är normalt att känna sig osäker eller att ha svårt att bestämma sig. Alkoholen i sig påverkar motivation och beslutsfattande, alkoholens påverkan på belöningssystemet kan göra att det känns som mer attraktivt att dricka alkohol än vad det faktiskt är. En del brukar prata om att "hjärnan blir kidnappad".

Det är också normalt att uppleva att motivationen förändras. Olika argument känns olika viktiga vid olika tidpunkter. När man hör eller läser argument som man inte tycker stämmer helt på den egna situationen dyker ofta tanken: "Ja, men" upp och man börjar motargumentera trots att man själv inte är säker på vad man tycker. Kom ihåg att det är du själv som bestämmer över dig själv, hur du vill leva ditt liv och vilken riktning ditt liv ska ta.

Hur stämmer dina nuvarande alkoholvanor med hur du ser på dig själv och den person som du vill vara?

Ur Alkoholhjälpens program.

Foto: Mike Enerio, www.unsplash.com

tagg: