Medberoende?

Medberoende är ett begrepp som används brett idag, i litteratur, i behandlingar, i grupper för anhöriga, här på forumet med mera.
Det är ett begrepp som beskriver hur det kan vara för den anhöriga till någon med ett beroende, hur hen påverkas och kanske dras med i beteenden, flyttar sina gränser för saker som en gång kanske varit väldigt tydliga.

För mig är medberoende ett begrepp som innefattar en mängd beteenden, sätt att tänka och vara som anhörig till någon med till exempel alkoholproblem. Däremot kan det skilja sig något från person till person vad detta innebär och hur det väljer att användas och tolkas. Ännu finns ingen gemensam definition av begreppet. Det är heller ingen diagnos vilket kanske bara är bra, vad vet jag?

Men däremot behövs ju ord, begrepp och beskrivningar för hur den anhöriga påverkas. Men just på grund av att det fortfarande är oklart vad ”medberoende” betyder, och att definitionerna skiljer sig åt så tycker jag att det är det ett begrepp som ibland kan vara lite klurigt att använda.

Oavsett så känns det viktigt att det är möjligt att bli fri från vad nu än ordet är, skala av det, ändra sig och inte för alltid vara något. Jag vill tro att det går att ändras, kanske kan man vara före detta något, och då vara vaksam? Vad tycker ni?

Av Rosette
Alkoholhjälpen & Anhörigstödet

Foto: Kelli Stirrett, www.unsplash.com

tagg: