Vilka strategier fungerar för dig?

Här kan du läsa om tre strategier som har varit till hjälp för andra som vill ändra sina alkoholvanor. Passar någon av dessa strategier dig? Eller har du andra exempel på strategier som fungerar i din vardag? Dela gärna med dig på Alkoholhjälpens forum!

Tanken med dessa är att du i förväg bestämmer vilka strategier du vill använda och hur du vill använda dem. Då blir det lättare att stå emot i situationer som kan vara jobbiga.

1. UNDVIKA
Denna strategi innebär att du avtalar med dig själv att under en viss tid undvika platser och personer som väcker sug efter alkohol och som kan leda till att du väljer att dricka.
Till exempel:
- Jag kommer inte gå förbi Systembolaget när jag går hem från jobbet denna vecka.

2. HITTA ALTERNATIV
Den här strategin innebär att du i förväg avtalar med dig själv att ägna dig åt något annat när du känner starkt sug efter alkohol.
Till exempel:
- När jag känner starkt sug efter alkohol kommer jag att dricka ett stort glas vatten.
- När jag känner starkt sug efter alkohol kommer jag att gå och träna på gymmet.

3. BELÖNINGAR
Den här strategin innebär att du ger dig själv någon form av belöning när du lyckats avstå från att dricka i en utmanande situation.
Till exempel:
- Om jag lyckas avstå från alkohol under julhelgen kommer jag köpa en fin bok för pengarna jag sparat.

OBS! För att belöningar ska fungera som ett stöd för att förändra din alkoholkonsumtion är det viktigt att du bara får belöningen om du lyckas.

Ur Alkoholhjälpens program

Foto: Daria Shevtsova, www.unsplash.com

tagg: