Tillit?

I relationer där den ena parten haft eller kanske fortfarande har problem med sitt alkoholbeteende brukar ofta, inte alltid, tillitskvoten vara förbrukad. Från båda håll många gånger. Den som har haft problemet och jobbar med att befästa sitt nya beteende med alkoholen behöver få känna att hen blir litad på. Samtidigt kanske den anhörige svårt med just det, löften kanske tidigare brutits och saker har inte blivit som de skulle bli. Detta är en process för båda parter, att respektera och hjälpa varandra i det är viktigt och en idé kanske kan vara att skriva ner ett litet regelverk som fungerar för båda, eller ett kontrakt eller varför inte kanske bestämma tidpunkter då ni stämmer av med varandra hur ni båda känner, hur det går, vad ni båda vill.

Det finns inga magiska snabba lösningar tyvärr, tillit i en relation tar tid att bygga upp och även om den tidigare funnits där kommer det kanske vara på ett annorlunda sätt näsa gång. Att fundera över den andre i första hand, om båda gör det, och respekterar varandra och försöker samarbeta så kanske sannolikheten ökar för att tillitstornet kan byggas upp på ett stadigt sätt igen.

Jag vet inte, är ingen expert, bara tankar som kommer från ett flerårigt möte med parter från bägge ändar. Ni kommer vara experter på era relationer, situationer och känna vad som känns rätt att testa för er.

Ni här på forumet har säkert bra tips eller erfarenheter att dela med er av, sen är såklart allt individuellt, vad som inte har fungerat för ett par fungerar toppen för ett annat. Tillit i relationer.. det är ju något som berör alla relationer inte bara partnerrelationer, även om det var just sådana jag tänkte på när jag skrev.

Vad är tillit för dig? I en relation? Vad gör du för att en annan människa ska få tillit för dig och känna att du finns där?

Av Rosette
Alkoholhjälpen & Anhörigstödet

Foto: Milan Popovic, www.unsplash.com

tagg: