Samsjuklighet, dubbeldiagnos…

Etiketterna är många och ibland svåra att förstå sig på. Samsjuklighet innebär att en individ har två eller flera sjukdomstillstånd samtidigt vilket är mycket vanligt vid beroendeproblematik av alkohol.

Dubbeldiagnos ett annat ord som försöker beskriva kombinationen av psykisk sjukdom och alkoholproblem.

För att ytterligare krångla till det så kan det vara svårt att veta vad som är hönan och vad som är ägget. Och vilka psykiska skörheter som är konstanta och vilka som kan vara övergående.

Oavsett så slås jag av hur många som berättar på forumet att de blivit av med eller kraftigt reducerat sina psykiska besvär då de tagit tag i alkoholen. Det som ofta nämns är oro och ångest, depression samt sömnsvårigheter, just de symtom som de än gång faktiskt kunde dämpa med alkohol.

Vad tänker ni?

Varma hälsningar!
Li-Lo

Foto: Ethan Sykes, www.unsplash.com

tagg: