Idag är det Nationella Anhörigdagen! 6/10

Är det här forumet bara för anhöriga till alkoholberoende, eller?

”Jag känner mig inte välkommen där.”

Det har jag hört många gånger. Det kan vara anhöriga till någon med narkotika- eller läkemedelsberoende som kommer in här på Anhörigstödet. ”Det är bara anhöriga till alkohol där, jag känner mig inte hemma där.” Andra uttalanden jag hört i andra anhörigsituationer är:
-”Det finns bara hjälp till föräldrar här, inte till oss syskon.”
-”Det är nästan bara partners i gruppen, jag är ju förälder. Jag känner inte igen mig i deras situation.”

Och ändå, skulle jag vilja påstå att det är mer som förenar än gör skillnad och möjligheterna att dela med sig av erfarenheter, lärdomar, uppgångar och nedgångar är stora.

Alla anhöriga har någon närstående de bryr sig mycket om som på något sätt skadar sig själv.
De allra flesta anhöriga är rädda och oroliga för att något hemskt ska hända den person de bryr sig om.
De flesta känner också en enorm maktlöshet att inte kunna förändra och rädda personen man vill hjälpa.
Många känner att de sliter ut sig själva till förmån för att rädda personen med beroendeproblem. De flesta anhöriga känner att de har slut på energi, svårt att sätta gränser och att sätta sitt eget välbefinnande i första hand.

Det finns så mycket mer som förenar anhöriga till någon med beroendeproblem, oavsett om det gäller alkohol, narkotika, läkemedel, spel, shopping osv. Ofta är det vanligt att individen dessutom växlar mellan olika beteenden som förändrar känslorna, eller gör flera samtidigt.
Utifrån detta tror jag att vi vinner på att inte gruppera oss och isolera oss från varandra. Så här på Anhörigstödets forum välkomnar vi ALLA anhöriga. Vår förhoppning är att alla ska känna att de har en plats att uttrycka sig här.

Skriv och dela med dig om du vill! www.anhorigstodet.se

Välkommen!
/Carina, Anhörigstödet

tagg: