Om programmet

Välkommen till alkoholhjälpens internetbaserade behandlingsprogram. Ett motsvarande program har utvärderats i tre vetenskapliga studier under perioden 2013 och 2017. Många tidigare användare har minskat sin alkoholkonsumtion eller slutat dricka. Ett internetbaserat program kan alltså hjälpa dig på riktigt.

Om programmet

Syftet med programmet är att hjälpa dig att förändra dina alkoholvanor på det sätt som du själv önskar. Du deltar själv aktivt genom att genomföra olika uppdrag. Fokus i programmet ligger på dina alkoholvanor. Eventuell användning av andra droger eller hjälp för andra problem ingår inte i den här behandlingen.

Kort om innehållet

Internetbehandlingen har utarbetats som en form av kognitiv-beteende terapi (KBT). Denna typ av behandling har använts sedan 70-talet för just alkoholproblem. En vanlig form av KBT i Sverige är så kallad återfallsprevention. Behandlingen kan ges både individuellt och i grupp, och är en erkänt effektiv behandlingsform enligt internationell forskning.

KBT bygger på principer för både inlärningspsykologi och kognitiv psykologi. Behandlingen syftar till att lära ut tekniker och strategier som kan användas för att bättre kunna hantera riskabel alkoholkonsumtion. Bland annat ligger fokus på att bli mer medveten om konsekvenserna av att dricka, öka förmågan att känna igen och hantera risksituationer, och att hitta alternativ till att dricka alkohol.

Programmets beståndsdelar

Uppdrag

Under programmet kommer du att få gå igenom fem uppdrag. Uppdragen syftar till att lära dig strategier och tekniker som ger dig mer kontroll över din alkoholkonsumtion. Varje uppdrag består av fakta och frågor. Det är viktigt att du både läser texter, tittar på exempel och expertfilmer samt svara på frågorna. I vissa uppdrag kommer du att kunna välja till extra information eller övningar.

Här är en kort sammanfattning av uppdragen som du kommer att gå igenom i detta program:

1. Motivation

ikon vägskälDu tycker säkert att det finns både för- och nackdelar med att dricka alkohol – så är det för de flesta. Men vad väger tyngst? Det är bara du som kan bestämma vad som gäller för dig och hur du vill ha det. Antingen fortsätta som du har gjort hittills eller ändra din alkoholkonsumtion. Ett bra steg att ta, oavsett om du har bestämt dig eller om du fortfarande funderar, är att göra det tydligt vilka argument som är viktiga för dig och den person som du vill vara.

2.1 Sätt ett mål

ikon målDu behöver inte bestämma hur du ska göra för resten av ditt liv. Om du vill genomföra en förändring är det ett bra stöd att ha ett tydligt mål för en bestämd period. Men vad är rimligt? Ska du begränsa dig och dricka mindre än tidigare eller kommer det att passa dig bättre att först vara helt utan alkohol ett tag?

2.2 Kom igång - Självkontroll

ikon komma igångSe till att göra några förändringar i din vardag som hjälper dig att nå ditt mål. Ha inte ett lager hemma, byt ut alkohol mot alkoholfria drycker, umgås mer med bekanta som kan stödja din målsättning och börja med någon ny trevlig aktivitet på den tid då du tidigare har druckit.

3. Få koll - Kartlägg dig själv

ikon risksituationerOavsett varför du en gång började dricka för mycket så hänger ditt drickande nu ihop med din vardag och dina rutiner. Om du tar reda på vilka situationer, tankar eller känslor som förknippas med alkohol eller sug så har du större möjligheter att påverka din egen konsumtion i den riktning du vill.

4. Hitta nya alternativ

ikon ideerAlkoholen kan ibland ha fungerat som en kortsiktig lindrare andra problem som du upplever (som till exempel sömnsvårigheter, stress eller relationsproblem). När du förändrar din alkoholkonsumtion kan det bli tydligt för dig att du behöver hitta andra sätt att hantera vissa saker. Genom att hitta mer hållbara lösningar på problem eller behov som du har blir det lättare att avstå från att dricka för mycket. (inkluderar 4.1 Hantera sug, 4.2 Ta hand om känslor, 4.3 Tacka nej)

5. Ge inte upp för tidigt - Förändring på lite sikt

ikon utvecklingSe på förändring som ett långsiktigt mål. Acceptera att motgångar och snedsteg kan dyka upp på vägen men låt inte dessa få för mycket fokus eller stoppa dig. Du har så många försök som du vill att förändra dina vanor. Tvärtemot vad man kan tro så lyckas de allra flesta människor att ändra sina problematiska alkoholvanor, även om de har blivit beroende. Det är vanligt och helt normalt att göra flera försök innan man hittar en bra lösning. Även om du har provat att förändra dina vanor tidigare utan att lyckas, så finns goda skäl att tro att det kommer gå bra nu.

Efter varje uppdrag så kan du om du vill sätta ett snabbt betyg på eller en kommentar till uppdraget för att tala om för oss vad du tyckte om det. Vi är tacksamma för all feedback som vi kan få för att göra våra tjänster mer användbara.

Registreringar i loggen

ikon kalenderEn lika viktig del i behandlingen som att arbeta med uppdragen, är att regelbundet registrera ”sug” efter alkohol samt eventuell alkoholkonsumtion. Detta bör du helst göra varje dag eller åtminstone varje vecka. Med hjälp av registreringarna kan du på ett enkelt sätt kartlägga vid vilka tillfällen du känner sug efter alkohol och när du eventuellt dricker. Med sug menar vi en stark längtan att dricka alkohol och uppleva dess positiva effekter.

När du har gjort registreringar under en tid (minst några dagar) kommer du att bli medveten om de situationer där du känner mest sug och du kommer att skriva in om du då druckit alkohol. Registreringarna kommer att ge dig värdefull kunskap om de situationer där du får svårt att avstå från alkohol. Tanken är att du med hjälp av uppdragen som löper parallellt (se ovan) lär dig färdigheter som du sedan kommer att kunna använda i dessa situationer.

Återigen, det är viktigt att du så ofta som möjligt registrerar ditt sug efter alkohol och eventuell konsumtion, gärna dagligen. Registreringen är enkel och tar bara någon minut att göra. Om du hellre vill kan du vänta 7 dagar och därefter registrera hela den tidigare veckan vid ett och samma tillfälle.

Till programmet >