barn

Att växa upp med alkoholproblem i familjen

Inget barn mår bra av att växa upp i en familj där det förekommer en problematisk konsumtion av alkohol. Även om man förälder kanske gärna vill tro att ens barn inte märker av drickandet, är verkligheten den att det ofta är barnen själva som lider som allra mest av konsekvenserna av beroendet. Ett barn kan uppleva de minsta personlighetsförändringarna hos sina föräldrar som obehagliga. De är även väldigt duktiga på att känna av olika sinnesstämningar så som ilska, irritation och sorg.

Prenumerera på RSS - barn