Forskningsstudier

Ett sätt att prova nya former av stöd är att delta i forskning. Här är några studier som du kan anmäla dig till just nu:

Vill du förändra ditt drickande? Då kan du få hjälp via internet.

Karolinska Institutet undersöker just nu om ett digitalt egenvårdsprogram kan hjälpa personer som vill minska sin alkoholkonsumtion. Deltagare från hela landet är välkomna att anmäla sig till studien. Ansvarig för studien är Martin Kraepelien, leg psykolog och med dr. martin.kraepelien@ki.se. Läs mer på www.egenvard.webcbt.se/registration/17510

Dricker du för mycket alkohol?

Personer i åldern 25–70 år, som vill sänka sin alkoholkonsumtion, kan delta i en forskningsstudie som vill undersöka om två läkemedel kan minska alkoholintaget hos alkoholberoende personer. Mer information finns här.

Är du 18-24 år och upplever problem med ditt drickande?

Just nu genomförs en studie där du kan få behandling via nätet. Studien görs på Karolinska Institutet i samarbete med eStöd på Beroendecentrum Stockholm. Läs mer på https://iacraprojektet.com/

Är du närstående till någon som dricker för mycket?

Vill du få stöd i att förbättra din livskvalitet och öka möjligheten att påverka den som dricker att minska sin alkoholkonsumtion och söka vård? Vi söker deltagare till en studie om anhörigstöd i gruppformat. Låter det intressant, läs mer här https://alkoholhjalpen.se/anhorigstodet/stod-i-grupp