Alkohollinjen + Alkoholhjälpen = Sant

Alkoholhjälpen grundades 2007. 2024 slogs vi ihop med Alkohollinjen för att samla allt stöd här på Alkoholhjälpen. Det gör att du både kan ringa och skriva till oss.

Vi drivs av Beroendecentrum Stockholm på uppdrag av Folkhälsomyndigheten. 

Logga Beroendecentrum Stockholm

 

Anonymt, kostnadsfritt och rikstäckande

Vi erbjuder anonymt stöd via nätet och telefon. Stödet är kostnadsfritt och tillgängligt i hela landet. 

Vi tillhör inte sjukvården och du kan inte bli patient hos oss. Det innebär att du som använder vårt stöd själv har ansvar för att söka vård om det behövs.

Här kan du läsa mer om din anonymitet och hur vi hanterar personuppgifter.

 

Evidensbaserat

Stödet på Alkoholhjälpen bottnar i beprövade metoder från motiverande samtal (MI) och kognitiv beteendeterapi (KBT). Vårt självhjälpsprogram har utvärderats i flera studier i samarbete med forskare verksamma vid Karolinska Institutet. Du kan läsa mer om dessa forskningsprojekt på Karolinska Institutets webbplats.

Logga Karolinska Institutet
 

Vi som jobbar här

Vi som jobbar med rådgivning på Alkoholhjälpen är professionella rådgivare. Det innebär att vi har relevant utbildningsbakgrund och många års erfarenhet av att jobba med beroende och att stödja personer som vill förändra sitt drickande och deras anhöriga.

Vi har stort fokus på kvalitetssäkring och alla rådgivare får kontinuerlig utbildning i bland annat motiverande samtal (MI), en samtalsmetod som i forskning visat sig underlätta för personer som vill göra en förändring. 
 

Årsrapporter

Om du vill veta mer om vår verksamhet och det vi gör kan du läsa våra årsrapporter. De omfattar både Alkoholhjälpen och Droghjälpen (samt tidigare Alkohollinjen).

 

Tillgänglighet på webbplatsen

Här kan du läsa vår tillgänglighetsredogörelse.

 

Kontakta oss

Om du har några frågor kan du alltid maila oss på kontakt@alkoholhjalpen.se eller ringa våra kollegor på Alkohollinjen 020-84 44 48.