Hantering av personuppgifter

Konton

På alkoholhjälpen och anhörigstödet så sparas uppgifter om ditt konto, det eventuella innehåll ditt konto har skapat och en e-postadress. Den rättsliga grunden för denna hantering är ditt samtycke som du får lämna då du skapar eller uppdaterar ditt konto. Syftet med hanteringen är att du som användare ska kunna skapa och hantera eget innehåll, få påminnelser om meddelanden samt återställa lösenord. Ansvarig för hantering av personuppgifter är Stockholms läns landsting. Du kan själv se alla uppgifter som lagras med ditt konto på ditt kontos sidor. Under "Spåra" finns uppgifter om allt innehåll som du har skapat eller deltagit i. Under "Kommentarer" finns uppgifter om alla kommentarer som du har skrivit i forumet. Under "Redigera" finns ditt användarnamn och den e-post som du har angett.

IP-nummer

Förutom kontouppgifter så sparas alla besökares IP-nummer tillfälligt i vårt system och på den server som alkoholhjälpen och anhörigstödet använder (Alla nätoperatörer är skyldiga att lagra dessa uppgifter i sex månader enligt Lagen om Elektronisk Kommunikation). IP-nummer och eventuell mailadress används endast vid misstanke om grov brottslighet (efter beslut från åklagare) samt vid akut fara för någons liv.

Externa leverantörer och cookies

Vi skickar inga uppgifter om dig ut från vår server eller till andra leverantörer. Däremot kan uppgifter om vilka sidor du har besökt samt så kallade cookies sparas på de datorer eller enheter som du har använt. Du kan själv rensa cookies och historik eller använda privat läge i din webbläsare för de ska tas bort. Bra tips om detta finns på https://www.umo.se/om-oss/om-webbplatsen/dolj-ditt-besok/

Forskningsdeltagare

För dig som har anmält dig till en vetenskaplig studie så behandlar Karolinska Institutet även dina uppgifter under den rättsliga grunden "allmänt intresse". Vi kommer inte be dig att lämna något nytt samtycke utöver det som du fick lämna då du anmälde dig. Din e-post och ditt telefonnummer kommer att rensas från denna data så snart uppföljningen i studien är avslutad. Avidentifierad data kommer att sparas i forskningssyfte.

Rensa uppgifter

Du kan få din e-post eller ditt konto borttaget så fort du begär det. Konton som inte varit aktiva det senaste året inaktiveras automatiskt och e-postadressen tas bort. I forumet diskuterar många användare med varandra och vi behöver därför ta bort de uppgifter som du önskar rensade manuellt vilket kan ta upp till tre arbetsdagar. I första hand tar vi bort sådana uppgifter som är personliga eller känsliga så att diskussionerna fortfarande går att förstå och eftersom de ofta kan vara värdefullt för andra i liknade situation att läsa. Om du vill ta bort allt du har skrivit så har du naturligtvis rätt till det. Om du behöver akut hjälp att få bort känsliga uppgifter så går det snabbast att skicka e-post om vad det gäller till kontakt@alkoholhjalpen.se. Om du är inloggad så kan du begära borttagning av dina uppgifter. Du kan även göra detta via kontakt@alkoholhjalpen.se om du skickar meddelandet från den e-post som kontot är registrerat på. Om du har några frågor eller vi ha mer information om vilka uppgifter vi hanterar om dig så får du gärna höra av dig.