Erkänt för mig själv

Profile picture for user Kristoffer

Välkommen! Fint att se att det verkar fungera för dig att skriva. Av trådrubriken att döma har du kommit till någon slags insikt. Skriv och berätta mer, om du vill.

Varma hälsningar
Kristoffer
Alkoholhjälpen & Anhörigstödet