Akut hjälp

- Har du nyligen slutat dricka och har abstinens?
- Känns det som att du bara vill dö eller funderar du på självmord?
- Blir du utsatt för hot eller våld av någon nära dig?

Abstinens

Du som läser det här upplever kanske obehagliga och skrämmande symtom. Möjligen har du minskat ner på din alkoholkonsumtion eller upphört att dricka efter en period av mycket alkohol. Det som ofta sker är att alkoholens aktiverande kraft kvarstår några dagar vilket leder till att kroppen och hjärnan hamnar i ett överaktivt tillstånd. Ofta börjar abstinenssymtom bli tydliga inom första dygnet av alkoholfrihet eller minskat intag.

Om du upplever något av följande:

  • starka skakningar – du kan inte hålla ett fullt glas utan att spilla,
  • kraftiga svettningar och värmekänslor,
  • kräkningskänslor efter varje gång du ätit, brist på aptit eller rädsla för att äta,
  • förvirring – du tappar tidsuppfattningen eller har svårt att uppfatta var du är,
  • hallucinationer – du hör, ser eller känner saker som inte finns där

så är det mycket viktigt att du kontaktar akut vård. Ring 112 eller ta hjälp att komma till akutsjukvård.

Även om du inte druckit stora mängder alkohol kan du få abstinensbesvär när du skär ner. Oro, skakiga händer, svettningar eller sömnsvårigheter, till exempel. Symptomen är obekväma, men varar inte särskilt länge och är inte värre än en influensa. Kanske undrar du om det finns något du kan göra själv för att lindra dina besvär? Du behöver lugn, sömn och bra mat just nu, det är också bra om du har någon som kan vara med dig eller stötta på annat sätt.

Att trappa ner på egen hand kan vara vanskligt. Det är svårt att veta hur man ska dosera och risken för återfall är stor då tankarna på olika sätt upptas av alkohol. Oavsett vilka symtom du har så är vårt generella råd när det gäller olika abstinensbesvär att kontakta sjukvården. De kan ge rätt typ av hjälp så att du får bäst skydd mot stressen som abstinensen orsakar i kroppen och hjärnan, och att du slipper lida i onödan. Det är ofta tufft nog att ändra sina alkoholvanor. En läkare kan också hjälpa till att utesluta att problemen har andra medicinska orsaker.

Abstinensbehandling sker oftast i öppenvård (inom t.ex. beroendevård eller psykiatri). Du får läkemedel som lindrar besvären och möjliggör sömn. Obehandlad abstinens stressar hjärnan och ökar risken för besvärligare abstinens vid återfall. Läkemedel hjälper alltså både i stunden och förebyggande. Tidigare abstinens, hög och långvarig konsumtion av alkohol samt intag av lugngivande och sömngivande tabletter är riskfaktorer för att du ska drabbas av svårare och direkt skadlig abstinens. 

Självmordstankar

Det kan vara så att när du läser det här så befinner du dig i en situation som känns övermäktig att hantera. Kanske upplever du intensiva negativa tankar och känslor. Det kan vara såväl yttre som inre påfrestningar som väcker ångest och känslor som hopplöshet och vanmakt. Det är smärtsamt att stå ut med. Särskilt om du känt så under en längre tid. Tankar på att avsluta sitt liv kan i stunder kännas befriande då det verkar vara det enda alternativet för att förändra sin situation. Det kan vara skillnad på ”Jag vill inte leva så här längre” och ”Jag vill dö”.

Tankar och känslor skiftar över tid. Att du läser detta är ett bra steg då det ger dig en chans att titta på din situation utifrån ytterligare perspektiv. Att vara ångestfylld och nedstämd kan vara del av ett sjukdomstillstånd, exempelvis depression som går att behandla, ofta med mycket god effekt. Det finns ett flertal behandlingar och en del personer kan behöva prova sig fram för hitta det som fungerar för just dem.

Alkohol påverkar oss på många och ibland oberäkneliga sätt. Självmordstankar kan förstärkas av alkohol. En följd av detta är att personer skadar sig själva på sätt de inte skulle göra om de var nyktra. Om du är påverkad av alkohol just nu vill vi be dig avvakta beslut som innebär att du på något sätt skadar dig själv. Att använda forumet kan vara ett sätt att förmedla och tydliggöra dina tankar och känslor. Andra användare kan vara ett stöd. Samtidigt kan det också vara så att du inte får respons på dina inlägg.

En vanlig rekommendation då man mår mycket dåligt är att dela sina tankar med andra. Om du inte har någon anhörig eller vän som du kan vända dig till just nu finns det andra människor som kan ge dig stöd. Vi hoppas att något av följande förslag på kontakter kan kännas rimligt för dig. Du kan vända dig till din vårdcentral, eller om det känns mer brådskande söka hjälp på en psykiatrisk akutmottagning eller beroendeakut. Vill du prata med någon kan du även ringa till eller chatta med Självmordslinjen

Hot och våld

Kanske är det så att du som läser det här har erfarenhet av våld, hot eller kränkningar. Om du är utsatt för våld eller hot är ett första steg att lämna den våldsamma eller hotfulla situation du befinner dig i, och sätta dig i säkerhet. Du behöver inte ta några långsiktiga beslut. Ta ett steg i taget. Berätta för någon du litar på om hur du har det. Om en sådan person inte finns just nu för dig finns det professionella kontakter så som Kvinnofridslinjen, Stödlinjen för män eller Stödlinjen för transpersoner, alternativt 112 där du kan få hjälp av såväl polis som jourhavande präst. Du kan även kontakta Socialtjänsten i din kommun/stadsdel, eller kontakta en kvinno- eller tjejjour.

Psykiskt och fysiskt våld, oavsett eventuell alkoholproblematik, skapar ofta processer som kan vara svåra att förstå och svåra att ta sig ur. Att få en professionell kontakt är för många bra. Alkohol förändrar personer. Alkohol ökar riskerna för att våld, hot och kränkningar förekommer. Personer som nyktra aldrig skulle använda våld kan i berusning bli direkt farliga. Berusning är inte en ursäkt och det våld, de hot och kränkningar som förekommer under eventuell berusning kommer att påverka den nyktra relationen.

Ett steg i taget. Det första är att sätta dig i säkerhet.