Anhörigstödet

I Sverige finns det ca 1,5 miljoner människor som påverkas negativt av en närstående persons drickande och ca 380 000 barn som har minst en förälder med alkohol- eller drogproblem. I dagsläget nås bara några få procent av stödinsatser.

Tidigare fanns Anhörigstödet som en sida som startade 2015 med utvecklingsmedel från Sveriges kommuner och landsting SKL och som sedan drevs med projektmedel från Folkhälsomyndigheten. Sedan 2021 ingår Anhörigstödet i Alkoholhjälpen och Droghjälpen.

 

Vi håller på att uppdatera vårt anhörigstödsprogram

Här kommer vi att erbjuda stödprogram för anhöriga och närstående till personer med alkoholproblem och beroende. Om du inte vill vänta så kan du kontakta våra rådgivare redan nu under Stöd > Fråga oss

 

Använde du det tidigare programmet

Om du har använt det tidigare programmet som vi erbjöd genom en vetenskaplig studie, så kan du hitta din gamla information genom att logga in på https://old.alkoholhjalpen.se/ Du får gärna höra av dig till våra rådgivare om du behöver hjälp med detta eller kontakta forskarna via de uppgifter du fått på mail.

 

Diskutera med andra

Här på Alkoholhjälpen har vi ett mycket aktivt diskussionsforum där du kan läsa om hur andra upplever sin situation som anhöriga och dela med dig av dina egna tankar eller erfarenheter. Citat från forumet för anhöriga:

Allt jag vill är att han ska sluta. Men jag börjar inse att han inte kommer att göra det. Jag vill verkligen inte vara den som ställer ultimatum och jag tror inte riktigt på det heller, men det är ju det jag måste känns det som.