Anmälan öppnar inom kort

 

Lever du nära någon som dricker för mycket alkohol?

I Sverige finns det ca 1,5 miljoner människor som påverkas negativt av en närstående persons drickande och ca 380 000 barn som har minst en förälder med alkohol- eller drogproblem. I dagsläget nås bara några få procent av stödinsatser.

 

Självhjälpsprogram (kommer inom kort)

Här kommer det snart att finnas fakta och ett självhjälpsprogram för anhöriga. Under tiden är du varmt välkommen att höra av dig till oss rådgivare för att få stöd eller besöka vårt forum för anhöriga.