Finns det något sätt att manipulera b-peth värdet ?

Profile picture for user Magnus

Hej! Eftersom peth är en restprodukt av den alkohol som du har konsumerat så finns det bara ett sätt att sänka värdet. Det är att vara helt utan alkohol. Då bryts det ner på några veckor. Det finns en viss personlig variation mellan olika personer i hur snabbt peth bryts ner i kroppen, men detta går vad vi vet inte att manipulera.