Tips vid alkoholberoende

Hej alla. Jag har utvecklat ett beroende på alkohol efter min partner gick bort. Jag dricker varje dag - börjar på morgonen och kan inte sluta förrän jag slocknar - och mår väldigt dåligt när jag inte dricker. Jag skakar och mår illa. Jag har försökt trappa ner men lyckas inte. Hur har ni i liknande situationer gjort och vad har funkat?

Profile picture for user Adde

Prova med att lova dig själv att inte dricka just idag oavsett vad som än händer.
Det rådet fick jag i början och på så sätt lades dag till dag, vecka till vecka...
Att ta enbart en dag i taget gör att det det inte blir ett oöverstigligt arbete med att vara nykter.
Lycka till !