Alkoholiserat ex och instagram

Profile picture for user Kristoffer

Här startade du en tråd med en titel som väcker nyfikenhet. Kanske blev du avbruten, kanske behövde du samla tankarna ytterligare. Skriv gärna igen, om du vill, och berätta om hur du har det!

Varma hälsningar,
Kristoffer
Alkoholhjälpen & Anhörigstödet