Vad händer med barnen? Socialen?

Profile picture for user anhörignovember

Vad händer med barn som är under 18 år i ett hem med en alkoholberoende vuxen? Hur fungerar de med socialen? Vad händer om barnen vill inte ifrån hemmet, tar soc dom mot deras vilja? Den alkoholberoende är INTE en vårdnadshavare till barnen, utan är i ett förhållande med vårdnadshavaren. Tacksam för svar

Profile picture for user gros19

Det första jag tänker är hur lämpligt är det för barnen att vistas i en sån miljö? Även om vårdnadshavaren inte har något missbruk/beroende ifrågasätts hens lämplighet. Vårdnadshavarens uppgift är att skydda sina barn och man ifrågasätter säkert detta på socialen. Skulle kunna tänka mig att man ställer krav på nykterhet om personen ska bo tillsammans med barnen. Visst kan man tvångsomhänderta barn men man prövar ju andra lösningar först.

Profile picture for user Åsa M

Omhändertagande är absolut sista steget när alla frivilliga åtgärder har prövats och misslyckats. Föräldrarna kan åta sig utbildning i föräldraskap, att leva nyktert, gå i terapi etc. Lyckas dessa åtgärder görs sällan omhändertagande.
En fråga om vems intressen som bevakas bör alltid ställas när barn är inblandade: är det viktigare för den vuxne att dricka än att skydda barnen mot alkoholmissbruk? Om ja, kontakta socialtjänsten INNAN ni blir orosanmälda. Ta situationen på allvar innan någon annam gör det inte minst för barnens skull.