Serverproblem

Profile picture for user Magnus

Under torsdagen och början av fredagen drabbades Alkoholhjälpen av ett problem på den server där tjänsterna ligger. Problemet var centralt hos vår leverantör och är inte kopplat till tjänsten i sig. Vi hoppas att problemen nu är åtgärdade och ber om ursäkt för det besvär som det kan ha orsakat.

En nackdel och fördel med hur vi har valt att lägga upp tjänsterna är att Alkoholhjälpens data endast finns på ett ställe. Det gör att vi har full kontroll på era uppgifter och att de är säkrare. Samtidigt kan det leda till avbrott om den aktuella servern ligger nere.

Om ni har några frågor eller funderingar kring detta så får ni gärna skriva här eller i en privat fråga under Stöd --> Fråga oss.

Vänliga hälsningar
/magnus