När man fått nog

Profile picture for user Sofia

Hejsan! Du har startat en tråd med titeln "När man fått nog". Det låter som att du överväger en förändring eller vill göra plats för något nytt i ditt liv? Fyll gärna på här med dina tankar och funderingar, det som du känner för att dela med dig av. Förhoppningsvis kommer din tråd så småningom att fyllas på med kloka erfarenheter och tankar från andra som är eller har varit i liknande situation!
Varma hälsningar,
Sofia, alkoholhjälpen och anhörigstödet