Vi måste tänka på oss själva!

Profile picture for user Förlorad själ

Orkar inte se
orkar inte höra
Inte känna
det jag känner nu

Vill inte plågas
Vill inte vråla 
ut min desperata 
frustration.

Vill inte känna 
hur hjärtat 
krampar
när ångesten 
tar sitt hårda tag..

Jag vill leva.
Jag vill älska. 
Ge mig hän 
utan hat.

Ett sviket hjärta 
kan inte läka
om den får leva 
med konstant svek.
i känslornas slakthus
varenda dag.

Det trasiga liv
jag levde..
kan inte läkas
om jag stannar kvar.

Det är över nu.

Jag gör ett avslut 
tar mitt hjärta
Kastar bort 
min frustration.

Jag ser på dig 
en sista gång

Jag räddar 
min själ.

Tar klivet ut

Jag går..