En vecka av känslomässig magsjuka

Jag har gråtit sedan presentationsrundan

Det är så det nog så det börjar

En förlösande känsla
till det
jag inte känt.

Skuld. Ilska. Ledsamhet. Frustration. Skam. Ånger.

Skuld

Denna tunga ångestfyllda känsla som nu
Sköljer över mig
Tränger sig in i mig
Tränger sig ut ur mig

Allt jag borde ha gjort
Om jag hade haft kraft och mod
att förändra det jag kunde

Men jag hade inte det – då

Inte då
Det gjorde för ont
För jag skyddade mig själv
en livslögn

Och jag gjorde dig så illa
Lilla du.
Du som inte kunde välja
Du som förlitade dig på att vi. Att jag.
Gjorde det som var gott för dig.

Men det gjorde jag inte – då.

Inte då.