anhörig

Dela med sig av perspektiv

Jag tyckte om det här avsnittet i Medberoendepodden, där forskaren och psykoterapeuten Anders Hammarberg samtalar med Medberoendepoddens grundare Ida Högström. De delar med sig av olika perspektiv om beroendeproblematik och begreppet "medberoende". Jag är övertygad om att vi genom sådana här samtal växer och ökar förståelsen för komplexa problem. Förmodligen finns ingen absolut sanning.

Lyssna på Medberoendepodden, avsnitt 80: https://www.medberoendepodden.se/lyssna

Lajv-träff för forumets medlemmar!

Halloj alla medlemmar på Alkoholhjälpen och Anhörigstödet!

Skriv in det här datumet i kalendern! Lördagen den 16/2 kl. 11-14 ses vi för prat och mat i våra nya lokaler på Liljeholmen, Stockholm.

Mer information om upplägg m.m. kommer inom kort!

Allt gott!
/Carina
Alkoholhjälpen och Anhörigstödet

Idag är det Nationella Anhörigdagen! 6/10

Är det här forumet bara för anhöriga till alkoholberoende, eller?

”Jag känner mig inte välkommen där.”

Det har jag hört många gånger. Det kan vara anhöriga till någon med narkotika- eller läkemedelsberoende som kommer in här på Anhörigstödet. ”Det är bara anhöriga till alkohol där, jag känner mig inte hemma där.” Andra uttalanden jag hört i andra anhörigsituationer är:
-”Det finns bara hjälp till föräldrar här, inte till oss syskon.”
-”Det är nästan bara partners i gruppen, jag är ju förälder. Jag känner inte igen mig i deras situation.”

Tillit?

I relationer där den ena parten haft eller kanske fortfarande har problem med sitt alkoholbeteende brukar ofta, inte alltid, tillitskvoten vara förbrukad. Från båda håll många gånger. Den som har haft problemet och jobbar med att befästa sitt nya beteende med alkoholen behöver få känna att hen blir litad på. Samtidigt kanske den anhörige svårt med just det, löften kanske tidigare brutits och saker har inte blivit som de skulle bli.

Stanna eller gå?

Titt som tätt dyker den frågan upp här på forumet. Det är en fråga som gärna bollas med andra. Funderar du på den frågan? Till syvende och sist så är det bara du som kan ta beslutet om att lämna eller stanna kvar i relationen. Ingen annan vet exakt hur din relation till din närstående är. Hur du mår och hur just din vardag ser ut.

Andras perspektiv kan bli hjälpsamma och det kan vara skönt att läsa hur andra har det och hur de har gjort i liknande situationer. Här kommer några tankar från oss. Som sagt, inget facit!

Förståelseträsket

Inlägg från AlkoDHyperD på Anhörigstödets forum:

Förståelseträsket

Så brukar jag kalla det. När förståelsen blir så stor att den förminskar min egen upplevelse.
- Oj, säger jag till mig själv, nu hamnade jag i förståelseträsket.
Förståelse kan användas för att förklara någons beteende, men kanske inte alltid för att ursäkta det.
Fortsätt förstå, för att skapa mening för dig själv, men glöm inte att även förstå dig själv i hur du hamnar i förståelseträsket.

Foto: Dan Bøțan www.unsplash.com

Medberoende?

Medberoende är ett begrepp som används brett idag, i litteratur, i behandlingar, i grupper för anhöriga, här på forumet med mera.
Det är ett begrepp som beskriver hur det kan vara för den anhöriga till någon med ett beroende, hur hen påverkas och kanske dras med i beteenden, flyttar sina gränser för saker som en gång kanske varit väldigt tydliga.

Hur ska man prata om alkoholproblemet?

I många fall kan man som anhörig få tipset (eller behovet av) att ”konfrontera” personen med beroendeproblem för att få till stånd en förändring. Vad vi lägger i ordet konfrontation är säkert olika. Men om konfrontation innebär att ställa någon mot väggen och tvinga dem till någon sorts insikt så brukar det sällan fungera. Snarare leder det till att personen känner behov av att försvara sig.

Prenumerera på RSS - anhörig