alkoholhjälpen; anhörigstödet; medberoende; självhjälpsgrupp; skam; alkoholproblem

Släppa fasaden och våga prata

Är man beroende av alkohol, eller anhörig till någon som är beroende, kan det ibland kännas svårt att prata med utomstående om sin situation. Kanske är man orolig för vad folk ska tycka och tänka... Men oftast förstår folk mer än vad vi tror. Att berätta om sina svårigheter kan för många vara ett stort steg på vägen ut ur en destruktiv situation. Då ”tvingas” man även erkänna för sig själv att det finns ett problem närvarande, och man kan få nya synvinklar på problemet.

Prenumerera på RSS - alkoholhjälpen; anhörigstödet; medberoende; självhjälpsgrupp; skam; alkoholproblem