ADHD (eller liknande) och Alkohol

6 inlägg / 0 nya
Senaste inlägg
Marski
ADHD (eller liknande) och Alkohol

Jag funderar ofta numera om ens problematik med alkohol kan ligga djupare. Åtminstone jag har en väldig rastlöshet, koncentrationssvårighet och framförallt svårigheter med impulskontroll. Så har det alltid varit, redan sedan innan det blev för mycket med alkohol. Jag kan verkligen förstå att alkohol och bakisheten också triggar dessa känslor... men vad är hönan och ägget liksom?

Har läst att många med ADHD (eller liknande) har en besvärlig relation till alkohol, då alkohol kan få en att lugna ner sig. För mig är det åtminstone till stor del så. Det är enda gången jag sitter ner. Och då kan jag sitta ner läääänge och pimpla vin.

Jag känner nu att jag är på väg utför, rastlösheten och allt det där förstör mer och mer- speciellt på jobbet. För där kan jag givetvis inte dricka för att bli lite lugnare. Jag har också försökt få hjälp och svar från vårdcentralen gällande den sk ADHD problematiken, men där får jag bara höra att jag har en för hög funktion, man kan inte ha ADHD om man har en sådan utbildning och ett sådant jobb (hur enkelspårigt och föråldrat låter det???). Jag har även sökt privat för att få utrett mina eventuella problem, har då också varit tydlig med min alkoholkonsumtion- där kan jag då inte heller få hjälp för de kan inte utreda för ADHD eller liknande om man har en hög alkoholkonsumtion. Moment 22. Givetvis tror jag inte heller att en eventuella diagnos skulle fixa min alkoholproblematik. Jag är skadad och det är nog för livet, jag kommer alltid ha problem att dricka och ska undvika detta.

Men jag funderar, finns det många här som har en ADHD problematik? Hur har ni fått hjälp, har ni fått en diagnos? Har det varit till hjälp att börja hjälpa en själv med alkoholproblemen? Eller är det någon här som inte har fått diagnos men känner igen sig ändå?
Jag förstår också att många, liksom en själv, tänker att man får typ stå sitt kast som har utvecklat ett alkoholproblem. Det ska man inte skylla på en eventuell diagnos. Det gör jag som sagt inte. Jag har ägget och hönan tanken med mig. Men allt som kan hjälpa en borde väl vara bra? Jag vill förstå varför just jag har blivit så här.

Idag vaknat pigg och nykter i alla fall. Och det är midsommar! Jag ska inte dricka idag heller.

Anthraxia
Inte jag...

...men min pojkvän har samma problematik som du beskriver. Jag vet inte vad jag ska göra åt det - dock tror jag att jag ser skillnad nu när jag tvångsmatar honom med Omega 3, GABA, och b-vitamin. Bara vad jag TROR dock; det har bara gått en vecka än.

Dock sett många som rekommenderar Omega 3&6 för ADHD.

Johanna51
Hej Marski!

Du har helt rätt i att om man har ADHD kan man ha sårare med alkoholen, det beror på att hjärnans belöningssystem fungerar lite annorlunda om man har ADHD och hjärnan reagerar annorlunda på alkoholen. Det är inte alls ovanligt att ADHDpersoner tar till alkohol för att stänga av "bruset" i hjärnan.
Däremot har din vårdcentral helt fel! Att man klara sitt jobb och har en utbildning är ingen garanti för att man inte har diagnosen ADHD. En utredning undersöker flera funktioner än jobb och utbildning. Hur har du det med dina relationer? Har de fungerat? Hur fungerar det hemma med rutiner, struktur, hushållsarbete etc? Har du barn och hur fungerar det? Har barnen diagnos ADHD finns det anledning att utreda föräldern också, eftersom det är starkt ärftligt. Hur är ditt humör? Har du snabba känslosvängningar och extra starka känslor? Om du tycker att dina koncentrationssvårigheter och dina impulser är ett problem i din vardag (inte bara jobb) kan du kräva en utredning.
Sjukdomen alkoholism kan ge ADHD liknande symptom, kanske var det därför den privata kliniken inte ville utreda? Men det finns flera. Kanske du orkar söka vidare?
Du skriver att du inte tror att en ADHD diagnos kan hjälpa dig med din alkoholkonsumtion, jag är av annan åsikt. Om du får hjälp att hantera dina impulser och din rastlöshet borde det rimligtvis vara lättare för dig att minska din konsumtion. Forskning i USA visar också att viss ADHDmedicin (Strattera, ej metylfenidat) KAN minska alkoholsuget.
Jag tycker du ska ta kontakt med vården igen och försöka få en utredning, och under väntetiden försöka minska ditt drickande så mycket du bara kan för att det inte ska "störa" utredningen. Vare sig du har ADHD eller inte så skadar det inte att ta tag i problemet som du upplever.
Jag har levt med en alkoholist med diagnosticerad ADHD och har föreläst för landsting om ADHD och relationer, det innebär att jag läst det mesta som skrivits i frågan på svenska och enegelska, men jag är inte utbildad psykiatriker utan skriver till dig utifrån min egen erfarenhet och den forskning jag tagit del av. Lycka till i din kamp!

Nyckelpigan
Hej!

Hej!
Jag har klarat en lång utbildning på universitetet men först nu förstått alla strategier jag haft för att klara livet med en obehandlad ADHD. Just nu återhämtar jag mig från en utmattning... inte ovanligt med denna diagnos... när barnen fick diagnos tog jag tag i det och nu har jag Concerta.
För första gången i mitt liv har jag lugn och ro i huvudet (relativt). Bruset som någon skrev om är borta. Detta var den främsta orsaken till att jag ville ha a - det var enda gången jag fick lugn och ro. Nu har jag det varje dag utan a (nykter sedan 8 mån tillbaka). Impulsiviteten är också under kontroll - innan kunde den få mig att dricka.
Man kan ha ett högutbildat arbete och ändå ha ADHD. Man är en jäkel på att hitta på strategier. Hemma startar jag projekt som växer och aldrig avslutas... räkningar kan jag inte betala. Pengarna finna där men det är som om en stor mur står i vägen.
Allt blir inte bra med mediciner, men idag kan jag påbörja OCH avsluta projekt. Jag kan förmå mig att betala räkningar och annat som jag tycker är tråkigt. Med medicin i kroppen kan jag sortera bort onödiga intryck så jag kan lyssna på en föreläsning utan att lägga all min kraft på att sitta stilla!

En sak jag inte visste innan är att även om man har ADHD kan man fokusera - man hamnar i ”hyperfokus” - när något är intressant har jag alltid kunnat fastna. Jag stänger ute hela världen och bara läser/tittar i flera timmar. Detta trodde jag var ett bevis på att jag INTE hade ADHD, men nu vet jag att det snarare var tvärtom.

Jag tror ADHD har en stark korrelation till missbruk. Självmedicinering på helt fel sätt. Jag tänker inte gå tillbaka till det. Det jag sökte med a har jag nu fått på annat sätt. En dag i taget. Inte bli övermodig. En dag i taget.
Lycka till!

Kobran
Marski adhd kontra alkohol

Hej Marski! Väldigt igenkännande.
Alkohol har för mig blivit ett attribut för rastlöshet ex.när tvätten å städning e klar och man inte orkar fysiskt så har inte hjärnan någon ro,ångest att få sova kryper så småningom fram.
Ja alkohol dövar vissa spektra inom adhd.

AlkoDHyperD
Marski, jag är också ”högfungerande” med adhd

Fick faktiskt samma svar på VC som du, men har en kanonbra terapeut som hjälpte mig komma förbi murarna till utredning.
Många har svårt att förstå ojämnheterna i funktion och det som finns inuti syns inte alltid.
Klistrar in en text som jag skickat till HR och chefen (i hopp om att få anpassning och möjlighet att lägga upp arbetet utifrån min ojämna prestationsförmåga)

”ADHD är en neuropsykiatrisk funktionsvariant som har generella diagnoskriterier men individuella svårighetsgrader och uttryck. Det är inte alltid svårigheterna syns utåt. Prestationsförmågan eller arbetsförmågan behöver inte heller per definition vara nedsatt. Under vissa omständigheter kan symptomen, eller funktionsvariantens särdrag, vara en tillgång.
Huruvida diagnosen innebär en funktionsnedsättning beror på miljö, sammanhang och dagsform.

För mig innebär ADHD:

- Inre oro och rastlöshet och svårigheter att sitta still längre stunder

- Ojämn koncentrationsförmåga. Starkt intresse ger hyperfokus och vid otydliga eller av olika anledningar mindre intressanta (här handlar det mer om instinktivt uppmärksamhetsfångande än vad som i realiteten anses viktigt eller intressant) ämnen/områden/uppgifter tappar jag koncentrationen.

- Ojämn stresstålighet. Eftersom hjärnan kräver hög stimulans för att kunna fokusera kan press öka prestationsförmågan och eftersom dopaminnivåerna behöver fyllas på oftare när man har ADHD varvar den upp sig själv. Man kan säga att förutom den ständiga inre stressen av att inte kunna sortera tankarna kan det även vara svårt att inte söka upp stressorer för att hålla motivationen uppe. Uppvarvningen i sig motverkar omdömet och förmågan att bromsa. Därför blir det en stark rekyl när gränsen nås som resulterar i ångest, sömnstörningar, handlingsförlamning, sämre impulskontroll.

- Behov av struktur samtidigt som struktur är svår att skapa och bibehålla.

- Annorlunda sätt att tänka. Komplexa, snabba tankar och associationer. Kan tänka på flera nivåer och ha många analyser och koppla samband samtidigt som jag fokuserar utåt. En styrka i patientsamtal. Detta hyperfokus är motiverande men tar oerhört mycket energi.

- Omställningssvårigheter. Det är energikrävande att styra och hålla kvar fokus och strukturera om vilket innebär att oavsett arbetsdagens längd är det en ny situation och uppgift som kräver energi när jag byter sammanhang mellan arbete och hem.

Jag har haft ADHD i hela mitt liv men väntade tills för tre år sedan innan utredning och diagnos. Har hanterat symptomen med hård fysisk aktivitet (som även hjälper mig att hålla mig ifrån mindre hälsosamma strategier)”

Tyvärr hjälpte det inte :( Så jag sade upp mig. På impuls, jomenvisst

Men det är viktigt att öka kunskaperna bland både vårdpersonal och i samhället. 50% av de som hamnat i missbruk och/eller kriminalitet har ADHD, men bara 4% av den vuxna befolkningen totalt. Det säger en del om svårigheterna.