I dagarna släppte vi vår årsrapport som vi gör tillsammans med Alkohollinjen och Droghjälpen. I den kan du läsa om vad vi pysslade med under 2020 och hur vårt stöd användes. Men här finns också mycket om självhjälp. Det är ett brett begrepp som används i många olika sammanhang idag och förmodligen något vi alla har lite olika associationer till. Kanske är det något du själv funderat över när du letat stöd och hjälp? Även om inte alltid ”självhjälp” används uttryckligen.

Hur kan en veta om en viss form av självhjälp ger bra förutsättningar? Hur skiljer sig självhjälp från exempelvis behandling via nätet? Hur ska en veta om självhjälp fungerar för en själv? Det är såklart komplext och högst individuellt, men även om rapporten inte har några givna svar på dessa frågor så får du ta del av många olika perspektiv. Du kan läsa om vad forskning säger om självhjälp och hur rådgivare hos oss resonerar kring det. Du kan läsa mer om hur vårt stöd är uppbyggt och, om du vill, testa en självhjälpsövning. Kanske väcker det en ny tankeställare hos dig eller blir något som du pratar vidare om med någon i din närhet?

Om du vill hoppa över statistik och forskning så kan du gå direkt till ”Lilla häftet om självhjälp”. Det är en del av rapporten som enbart har fokus på självhjälp.

Här hittar du årsrapporten: https://www.alkohollinjen.se/globalassets/verksamheter/alkoholinjen/ars…