PEth

Profile picture for user vinden18b

Hej, Vill gärna få ett klargörande vilket förväntade PEth-värde jag kan ha.
För 7 dagar sedan hade jag ett värde på 0,36. Jag ska ta ett nytt prov idag.
Om jag förstått halveringstiden korrekt borde värdet ligga på i runda tal 0,09-0,12.
Kan det stämma?

Profile picture for user starten på det nya

Hej.
Om man räknar med att halveringstiden är 4 dagar så bör det väl ligga på 0.18 eller lite mindre? Men det där med halveringstiden är ju ca 4 dagar och högst individuellt det kan vara 3 dagar för dig eller 6 dagar eller mer. Med andra ord så är det en väldigt svår om inte omöjlig fråga att ge ett sten säkert svar på.. Men jag är lite nyfiken på varför du tar ett nyt prov redan efter 7 dagar?